Yrken

Varje roll har ett yrke, och även om “Följet” är den grupp som din roll kommer att bo hos och antagligen vistas i mest, är det viktigt att fundera över vad din rolls arbete är i Eterna, alltså sådant som hur hen förtjänar sitt levebröd inom följet, vilka hen kommer att kunna förväntas umgås enklast med utanför det, och så vidare.

Exempelvis är “Adelsman” något man kan se på som ett yrke. De flesta följen gör bäst i att ha en eller flera ädlingar i sig, åtminstone om följet vill kunna ha några öron och ögon med vid hoven, och de finaste kretsarna, där säkert många viktiga saker händer.

Det är förstås inte uppenbart vad en adelsman egentligen gör på dagarna, så det är ett exempel på en roll som har flera yrken, som kanske också är köpman eller något dylikt.

Listan på yrken är inte heltäckande, man kan alltså hitta på flera yrken, prata med arrangörerna i så fall om du har skojiga idéer!

Yrken

Lothelisk adel

Om du vill spela adlig behöver du vara beredd på att läsa in dig på väldigt mycket regler om etikett, könsroller, familj och politik. Till lajvet Eterna X är inte allt helt färdigt och klart i detaljerna än, men spela alltså adel om du vill ha ett spel fullt av politik, nyanser i rollspelet och långa samtal över vinglas (…som kanske eller inte är förgiftade).

Statustänk och hierarkier genomsyrar hela adeln, och att uppföra sig exemplariskt och höviskt är extremt viktigt. Gruppspelet handlar om att vara artigt nedlåtande mot de låga som inte tillhör adeln, korrekt hövisk inför de som gör det, att positionera sig taktiskt gentemot de man vill vinna fördelar hos samt att njuta av det goda livet.

Riket styrs delvis genom den makt som adeln sitter på genom sina kontakter och sin rikedom. Adeln har dessutom formaliserat det så, inom sig självt, att adliga har intresseområden som de håller rådslag om.  Adeln består ju av de bättre vetande, adeln är folk som är lite förmer! Det “yrke” du har som adlig handlar alltså mycket om att veta mycket om vissa intresseområden, och främja ditt frihus sak inom dessa områden.

den här sidan finns mer information om den lotheliska adeln!

Gruppintrig:

 • Att vara adel fungerar som ett yrke, du deltar i ditt frihus olika affärer på ett mer indirekt sätt än de som är soldater, handelsmän, hantverkare osv.
 • Som adlig är din härkomst, alltså din ätt, mycket viktig. Vilket folk kommer din roll ifrån och vilken är din position inom ätten? Den högsta, en arvtagare, en nyligen adopterad? Du har förstås också en position inom frihuset du reser med, men din position inom ätten kan ge dig många intriger genom att du planerar ihop dig med andra spelare.
 • Du och din allierade (din “maka”) har naturligtvis en speciell relation, planera den noggrant och diskutera med den andra spelaren. Vad är era mål och ambitioner? Det är mycket vanligt att vara mycket ambitiös i sina strävanden, kanske rentav lömsk i sina familjeintriger… Om du inte har en allierad kommer andra att försöka para ihop dig med någon adlig av motsatt kön, och på samma sätt bör du bekymra dig om “ensamma” adliga och försöka ordna lämpliga allianser. Kanske med din egen ätt om den ensamma är av hög status?
 • Din adliga roll har ett eller flera intressområden: Kärnan i “yrket” adel är att veta mycket om vissa saker och främja ditt frihus sak inom dessa områden, på olika rådslag som formellt eller informellt avhålls. Det är rollens ansvar att veta allt om det givna intresseområdet, så under lajvet bör du diskutera ämnet med andra och kanske göra efterforskningar i trakten om det verkar finnas något att ta reda på. Under ett rådsslag delar du med dig av detta. Hög status är att tala klokt och komma med ny kunskap, samt förstås att komma med förslag som senare beslutas.
 • Att vara på resande fot som adlig är oftast ett angenämt bestyr, ty Lothelien är ett välordnat land. Det anses vara ett högt nöje att under ordnade former få resa med andra adliga, och under resor arrangerar man ofta officiella utflykter där man under guidning vandrar till olika sevärdheter, äter god mat på lämpliga ställen samt i allmänhet åtnjuter frisk luft och fria vidder. Se till att anordna eller följa med på utflykter i trakten! Treväga har många sevärdheter, sägs det…
 • Det anses att förhållandena på landet, i till exempel Treväga, är spartanska och fattiga, men många är överseende med detta och fokuserar istället på omsorg om de enkla människorna utanför städernas murar. Välj vilken hållning du har till lågt folk – kanske högdraget nedlåtande eller hövligt formellt eller omtänksamt välgörande?

Handelsmän

Alltsedan Gelions Hamnars storhetstid för femtio år sedan har många ansett att Eternas verkliga kraftkälla är handelsmännen. Handelsmän är alla de som ser till att varor byter ägare, antingen som ägare och storförhandlare i handelshus, som mellanhand  i ett frihus eller som enkel anförare för små handelskaravaner.

Handelsmän finns i alla lotheliska städer, och utgör kärnan i varje frihus med framåtanda. Det finns visserligen frihus som inte sätter sina handelsmän i centrum, ja rentav de som inte alls handlar utan förlitar sig på politik eller militära karriärer, men de är undantagen – Handel driver de fria husens ekonomi, och är därför en nödvändig del av husens eventuella framgångar.

Handelsmän både uppskattar sina kollegor som bundsförvanter och misstror dem som rivaler. Inget annat yrke är lika tävlingsinriktat som handelsmannens. Ekonomisk framgång är det viktigaste. Handelsmän måste ägna sin kraft åt att ligga steget före i kunskap om världens skeenden, för handel är ett spel om information: Vad kommer mina varor att vara värda imorgon? Var får jag bästa priset för dem? Vilka investeringar kan jag göra, lån kan jag ta, räntor borde jag kräva? En del går på känsla, en del på tabeller, men klart är att alla bråkar om samma möjligheter, så att aldrig lita fullt ut på den man räknar som sin vän hör till spelet.

Skrivna papper och kunnande av regler är lika viktigt för handelsmän som munlädret och att kunna räkna. Ett avtal är ett avtal även om det skrevs under på fyllan!

Gruppintrig:

 • Handelssystemet förklaras i detalj på den här platsen, men i korthet så har varje handelsman en lista på varor som rollen äger, alltså kan ordna fram, en annan lista på varor som rollen kan göra vinster på om rollen får tag i dem, samt möjligheten att hitta info om nya vinstmöjligheter under lajvets gång. Handel handlar alltså om att träffa andra handelsmän som är köpare och säljare av varor, samt att hitta information om varors värde i framtiden. Efter lajvet (och ibland inlajv under lajvet) stäms det av hur affärerna gått, vilket kan påverka frihusets förmögenhet och därmed möjligheter.
 • Observera! Självklart måste du inte försöka vara bäst på handel bara för att det inlajv är en tävling och en yrkeskultur att sträva efter vinst. Du får givetvis istället spela mot helt andra mål än att maximera den monetära framgången! Kanske vill du att din roll ska sträva mot helt andra mål än kortsiktig vinst, eller så kanske du vill spela en roll som har svårt att hålla i pengar, eller någon med en stor svaghet för alkohol eller något helt annat. Sådant rollspelande kan givetvis vara mycket roligt och uppmuntras givetvis offlajv, även om din roll inlajv kan få utstå förakt för att inte följa yrkets grundläggande kultur.
 • Din roll kan som nämnts ovan ha helt olika sätt att göra affärer, och är ni flera i ett hus kan ni gärna samarbeta och kanske ha olika funktioner och olika stil. En kanske räknar och gör listor och håller ordning, en annan förför konkurrenter och super kunder under bordet, en tredje rotar upp dynga från folks förflutna att pressa fram bättre priser med. Och så vidare!
 • Vilket är ditt hus mål och stil? Är ditt frihus dominerat av gamla lothiska ädlingar kanske ni strävar efter att göra affärer främst med andra med fina gamla titlar. Är ni ett sjöfarande hus kanske ni kommer bra överens med militärens marina officerare och försöker bli deras bundsförvanter, eller är ni dominerade av väldiga rutiga tyger kanske ni bara gör upp affärer efter mängder av dryck sent om kvällen. Att anpassa handeln efter frihuset kan göra det enklare att planera en strategi för handeln!
 • Det brukar ordnas officiella handelstillfällen av olika slag, förutom att militären ibland auktionerar ut kontrakt av olika slag har det visat sig lönsamt för alla att samla alla handelsmän på samma ställe emellanåt. Närvara på handelsmöten eller ordna egna!
 • Handelsmän behöver ofta vet vem man ska muta, alltså militärer och administratörer

Militären – soldaterna och administratörerna

Arvet från Lothalia är en stark och mycket välordnad militär. Frihusen har egentligen inte egna soldater, utan har “lånade” soldater som ingår i kungamaktens militär. Typiskt sett är vägar i Lothelien så säkra att de mindre husen inte ens håller sig med soldater – Även till en plats som Treväga, dit vägen går genom många mörka skogar, reser de flesta följen utan ett endaste svärd. Annars är det vanligt att sköldhus (och alla kronhus) har en eller annan cenurion eller optio med några underställda soldater med sig i sina led.

Om du på lajvet spelar militär kommer du förmodligen att ha mycket frihet. Vi (arrangörer) kommer inte att förvänta oss att militärer i någon större utsträckning “står och håller vakt”, utan snarare att de är högt uppsatta medlemmar av frihus, förklädda desertörer med äventyrsintriger eller ordningssoldater i Trevägaföljet. Om det under lajvet skriks om rövare i skogen eller dylikt gäller det dock att alla soldater har koll på sina överordnade – Då ska alla sluta upp och ta order i den vanliga militära kedjan, och göra det som krävs.

En viktig sak med att vara militär är att förstå hur “mutor” fungerar. Muta lagom och bli mutad lagom! Det är viktigt att vänner förstår varandra och ibland kostar det pengar,  men det är farligt att se mellan fingrarna om alltför farliga saker håller på att hända…

På den här sidan finns mer information om hur militären fungerar.

Gruppintrig:

 • Känn din roll inom militären och din rang – Antagligen är du en lägre officerare, eller rentav en högre
 • Upprätthåll ordningen! Det krävs antagligen inte att du behöver läsa på om hur hela Lotheliens administration fungerar, mycket får man bestämma medan lajvet pågår. Det viktiga är att skapa en stark känsla av en fungerande byråratisk stat. Hitta på regler, skriv ner dem, träffa andra administratörer och låtsas som att du alltid vet allt om hur allt i staten fungerar
 • Uppmuntra tagandet och givandet av små mutor
 • Inspektera saker inom ditt följe, och saker utom det – Ta gärna hjälp av andra administratörer
 • Skriv rapporter och använd duvslaget flitigt

Akademiker

Under kriget mot österlandet skickades många av Universitetets tänkare till armen för sina olika expertisers skull. De fakulteter som inte ansågs användbara fick svälta. Så sinade stora delar av Lotheliens intellektuella kapital. Sedan brann det stora bibloteket i Baltzarion och all kunskap som Universitetet hade samlat på sig var borta över en natt.

Då framträdde Retentia, en åldrig biblotikarie som förtryckts av de lothiska könstraditionerna. Med sitt svindlande intellekt hade hon memoriserat stora delar av bibloteket. Med hennes hjälp instiftade Konung Linya en ny Akademi. Efter Retentias död lades uppgiften på hennes tre mest framstående lärjungar. De skapade de tre associaten, akademiens pelare, som konstant tampas om att förklara världen enligt sina egna uppfattningar.

Akademien består alltså av de associaten, eller A:na: det astrologiska, det aritmetiska och det alkemiska. I sann lothiska anda konkurrerar de i med varandra om att ha ensamrätt på olika fenomen och filosofiska frågor. För varje fält som ett associat lägger under sig kommer statliga bidrag och rätt att utbilda sakkunniga. Enkelt sagt kan man sammanfatta associatens olika syn på världen med “fågel, fisk eller mitt emellan.” Astrologernas säger att kunskapen kommer uppifrån skyarna, alkemisterna pekar på marken och material, och aritmetikerna tittar innåt på talens mystiska värld.

Som akademiker i ett följe på detta lajv är du utsänd av ett eller annat skäl för att vinna ära åt din akademi och ditt associat. Du kommer du att ägna dagarna åt att söka efter kunskap, diskutera teorier och ägna dig åt officiell Disputation med vittnens närvaro för att vinna ära åt ditt associat. Kanske har du tagit med anteckningsmaterial, kanske söker du efter hemligheter att mäta och katalogisera, kanske är du ute efter att sabotera för andra akademiker.

Gruppintrig:

 • Vilka kan förklara woadisk magi? Woadernas traditioner och mystik är på tapeten bland Lotheliens finfolk. Det associat som lägger vantarna på hela det fältet kommer att ha ett ordentligt försprång över de andra de närmaste åren. Eventuellt kommer det att hållas en Disputation om just denna sak i Treväga!
 • Det ryktas om att shaolerna känner till en hittills okänd substans. Enligt hörsägen ska det ha påverkat hur kriget gick, men hemligheten är i så fall väl bevarad. Men långsökta slutsatser är inget som skrämmer en sann akademiker! Om det är sant är det väldigt stort.
 • En akademiker är alltid ute efter bevis som kan styrka det egna associatets anspråk. Gamla skrifter, fornlämningar, nya arter och speciella kunskaper är alltid av värde. Det borde finnas mängder av sånt i Treväga! Se bara till att de andra associaten inte lägger beslag på dem. De kan alltid hitta på de mest absurda förklaringar till varför saker egentligen tillhör dem!
 • Om det hade varit så att någon lokal förmåga har kunskap att dela med sig av kanske det vore bra att betala dem för att både dela med sig av den och för att inte ge den vidare till andra, som kanske bara skulle missförstå kunskapen. Vissa skulle kalla det mutor, andra strategiska investeringar. Kunskap räcker inte till alla, åtminstone inte när associatets ära står på spel!

Jägare/Stigfinnare

De som kan skogarna och ödemarken har ofta en bakgrund som woader eller shaoler, och de börjar ofta sina yrkeskarriärer som fotfolket för alla resande följen – De kan vara en del av militären, men är oftare inte det, utan tjänar sina frihus som rekryterat dem från deras hemgårdar. Många av dem har vunnit medlemskap i frihus, men knappast någon har kommit sig upp i adeln. 

I Treväga har jägarna och stigfinnarna mer att göra i själva byn med affärer och intriger som har med frihuset att göra, och när de inte är upptagna lär de återfinnas spelandes och drickandes i värdshuset.

De som aldrig levt sig in i, eller ens skådat, städernas snofsiga lyx fnyser förmodligen åt den och drar hellre runt i skogen efter örter att krydda mjödet med än betalar sina bittert tjänade slantar för något vin ur eleganta flaskor.

Gruppintrig:

 • Skogarna växer! Woadskogen slöt sig för länge sedan och de stammar som drog runt där syns inte längre, det är inte längre någon woadfara runt Treväga. Däremot rör sig träden framåt, verkar det som. Skogarna kryper bit för bit in på skogsnära åkrar, och mörka magiska moln hopar sig över oskyldiga bönder och gods. Som stigfinnare vet du säkert mer om andra om vad som sker, och vad som kan göras åt det…
 • Rövare: Det finns rövare i skogen kring Treväga, och ett särskilt envetet rövargäng hemsöker sedan många år dessa marker – De kallar sig Markgrevens Folk eller något ditåt. Det sägs att de är allierade med någon särskilt högt uppsatt militär, och även att de tämjt vild magi för sina egna svinaktiga syften. Vilket av dessa rykten som är sanna vet ingen, än mindre om båda skulle vara det, men klart är att en rövarskara som hållit ut i mer än fem år har mer bakom sig än bara förmågan att gömma sig…
 • Att hitta till platser och vart de gömda hemligheterna finns runt Treväga kommer att ligga på ditt bord. Men även på de andra stigfinnarnas, så om flera frihus letar efter samma hemligheter gäller det att ha bäst karta och snabbast fötter!
 • Mutor! Det förekommer inga mutor i armén. Eller?

Tjänare / hantverkare / daglönare

Beskrivning: Denna grupp utgörs av alla som är anställda av frihus, och som varken är medlemmar i det, eller militärer, eller adel. De förenas med jägare/stigfinnare i att de befinner sig långt ner i hierarkin, men utgör också de som har allra mest att göra vardagligdags. Elda, laga, snickra, passa upp, skriva, tjäna.

I en hierarkisk värld utan respekt för “mänskliga värden” behandlar naturligtvis många sina tjänare bra ändå, men en del anställare hunsar sina tjänare och hantverkare som pöbel. På lajven uppmuntras sådant eftersom det kan ge starkt spel och är realistiskt, även om det förstås kräver goda överenskommelser mellan spelarna.

Det finns slavar som tillhör denna grupp. Det kallas inte “slav” i Eterna, men den som är nog satt i skuld kan dömas till att bli “livstjänare” under ett antal år, i värsta fall till döden, samtidigt som man också kan sälja sig själv till livstjänare för en tid, om man inte ser andra utvägar för att få mat i sig och någonstans att vara i livet. Att vara livstjänare innebär att man är en tjänare utan lön som inte har rätt att sluta sin “anställning”, men inte att man ska behandlas illa. Däremot förekommer det naturligtvis att många livstjänare hunsas precis som trälar, och du som spelar livstjänare bör göra upp med din “anställare” (alltså ägare) precis hur du vill att ni ska lajva, så att det som kan upplevas förnedrande är planerat och blir en genomtänkt del av upplevelsen på lajvet.

Gruppintrig:

 • Utverka vilken typ av tjänare eller anställd du är noga! Hantverkare kan exempelvis hålla händerna igång hela lajvet utan att bry sig om vem som mördar vem på gårdsplanen ett dyft – En kammartjänare kan å andra sidan få vistas bakom ryggen på de allra högsta under lajvet och få uppleva precis allt som händer, när det händer, och rentav fungera som rådgivare och goda vänner till höga adelsmän…
 • Var tydlig med hur mycket du vill ha att göra – Om du till exempel vill hjälpa till med matlagningen kan du bli väldigt sysselsatt hela lajvet och det är för många en fantastisk upplevelse på lajvet, att vara helt sysselsatt alltså, medan andra gärna vill ha mycket “fritid” när man kan intrigera och uppleva annat…
 • Det är viktigt för den som är långt ner att ha högt uppsatta vänner. Om du fuckar upp något är det inte långt bort att dömas till livstjänare…

Tjuv / Spion / Rövare

Tjuvar: Att spela “tjuv” innebär knappast att du är heltids-ficktjuv eller liknande, utan att du har en eller två stora och genomförbara intriger som syftar till att under lajvets gång stjäla något stort, utföra ett rån eller på annat sätt göra något riktigt ljusskyggt för att bli rik eller tjäna en högt uppsatt arbetsgivare. Om du lajvat förut (eller bara tänkt på saken) så förstår du ju att det är extremt svårt, särskilt på en plats med bara 50-100 personer, att stjäla mer än småsaker utan att åka fast, men om du vill spela tjuv är du alltså med all sannolikhet en person som har en identitet i något av följena, en tydlig roll som “täckmantel”, samtidigt som du har intriger att norpa något väldigt speciellt, antingen guld, dokument, arvegods, kontrakt eller något annat, för att säkra din egen framtid. Ordningsmakten i Eterna, alltså armén, är antagligen vad du fruktar mest.

Rövare: I Eternas skogar finns ett rövargäng som kallas Markgrevens, eftersom det sägs att de leds av den för tjugo år sedan landsförvisade greve Torias av Paxion. Greve Torias var av en gammal fin lothisk adelsätt och hatade “frihusen”, vägrade ingå i ett och strävade efter deras avskaffande. Till slut tog Kung Linya ifrån honom hans titel, varvid han svarade med att upprätta ett eget “grevskap” under titeln “markgreve”, alltså greve utan land, ute i skogen, som rövare. Han dödades efter en tids förföljelser från armén, men de senaste sju åren påstås han ha siktats igen, och Markgrevens män är en väldigt verklig företeelse: I sju år har de då och då rånat karavaner och köpmän på väg genom Trevägas skogar, utan att kunna fångas. De beskrivs som gentlemannatjuvar som sällan dödat någon, och till råga på allt är många helt säkra på att de består till stor del av woader…

Om du vill spela rövare kan det hända att det blir lite gruppspel i skogen, förutsatt att ni är mer än två som spelar detta. Annars kommer ni att likt spioner och tjuvar att befinna er inkognito nere i Treväga större delen av lajvet. Rövarföljet har en del intriger som har med politik att göra, men om du istället vill ägna dig bara åt smygande, bakhåll, hemliga lägerplatser och annat går det att ordna också.

Att spela rövare i skogen rekommenderas absolut inte för unga spelare som inte lajvat mycket förut. Det är hårt både fysiskt och psykiskt och inte särskilt roligt det mesta av tiden, även om det kan ge helt fantastiska upplevelser. Vill du spela rövare, var noga med att prata med oss i arrgruppen så att vi förstår att du vet vad du ger dig in på, och kan se till så att dina intriger gör så att du får ut det du vill av rollen!

Spion: Beringers Fristat kallas en liten del av det gamla Lohelien där man fortfarande tillber Den Evige i kyrkobyggnader med ett prästerskap av Heliga och Visa som styr landet med Greveätten som enväldiga tyranner. Riket Beringer är litet och fattigt och nästan helt isolerat, och från det har kommit agenter som ställt till med ondskefull subversiv verksamhet ute i Lothelien under åren som gått sedan Österlandskriget, när Beringers soldater slogs sida vid sida med kung Baltzars.

Som spion kommer du att invigas i lite av vad Beringers ledare egentligen vill och syftar till, men bara i en liten del: Du kommer att spela hela lajvet under en annan täckmantel, som agent på hög eller låg nivå i ett annat följe. Det kommer krävas av dig som spelare att du åtminstone från början är helt obrottsligt lojal mot Beringer, och är beredd att ta på dig en tung och farlig intrig som åtminstone handlar om att skicka information till det lilla riket i öster, och som antagligen även innebär att du måste äventyra ditt liv vid ett viktigt tillfälle för att göra det som ditt hårt ansatta men stolta fria rike kräver.

I den Eviges namn, hell Beringer!