Ord och symboler

Här beskrivs vissa ord och symboler som är viktiga för en lajvare i denna spelvärld. Vissa finns till för deltagarnas säkerhet och trygghet, andra finns för att tydliggöra hur en bör spela i olika situationer.

Ord

Inlajv” eller bara “in” anger allt det som är med i lajvets fiktion. Det inkluderar din roll, din rolls relationer till andra roller eller lajvets bakgrundshistorier. Det är allt det vi låtsas men som inte är på riktigt.

Offlajv” eller bara “off” anger allt som är utanför lajvets värld. Det inkluderar vem du egentligen är, vilka alla andra egentligen är och resten av världen utanför lajvet.

Under ett lajv är det viktigt att ha koll på både in och off så att man exempelvis kan ta en situation på det allvar som krävs – är någon skadad in kanske det är lämpligt att skratta åt denne ifall det är din fiende, medan ifall du får höra att någon är skadad off så bör din första reaktion vara att ta reda på om du kan hjälpa till, oavsett vad din roll tycker om denna någon.

Ofta kan det vara viktigt att kolla av läget off med dina medlajvare. Då går en diskret fram till personen en vill prata med och viskar “off” så att ingen annan hör. Exempelvis ett “Off. Mår du bra?” för att checka av om någon blev ledsen eller arg offlajv, eller ett “Off. Vad tror du om att vi…” om du vill planera en cool scen tillsammans. Se dock alltid till att inte störa någon annans spel när ni pratar off. Viska alltid och gå gärna undan lite.

Knuten hand på huvudet betyder off. Om det har hänt något allvarligare, eller om en känner att en behöver vara ensam en stund, är det alltid ok att gå iväg. Skulle någon då komma i närheten kan du lägga en knuten hand på huvudet för att visa att du inte är i spel. Om du ser någon som går med en knuten hand på huvudet betyder det att du ska låtsas som att det personen inte är där. Off ska användas för att förtydliga saker på ett smidigt och diskret sätt som inte stör spelet.

Samtyckesfärgerna

Grönt“, “Gult” och “Rött” är ord för att markera samtycke. De kommer från trafikljus.

Grön: Det är okej, allt bra!

Gult: Hit men inte längre, gör inte scenen intensivare. Det betyder att om du exempelvis står och skriker på någon så är det okej att fortsätta skrika men du får inte avancera och ta tag i personens kläder eller bli mer aggressiv.

Rött: STOPP! När en person säger “Rött” så slutar du genast och utan att ifrågasätta. Du kan göra det snyggt och utan att lajvet avbryts. Se efteråt till att gå fram med en viskning och off-fråga om personen är okej.

Om du som spelare vet att nu kommer du utsätta någon för något som kan upplevas obehagligt så kan du, innan eller just efter att du börjat, fråga om det är “grönt”. Vänta tills du fått svar innan du börjar om, om personen inte nickar eller svarar “gult” eller “rött”. Den som tänker utföra handlingen mot någon annan har ansvaret att fråga om samtycke i förväg.

Om du som spelare är på väg att bli utsatt för något så kan du använda dig av dessa färger för att tala om ifall det blir obehagligt eller om det är okej att fortsätta.

Om det händer att ett spel blir för jobbigt för en person så kan en antingen själv ta med sig personen och gå undan en stund eller leta reda på en arrangör och off-viska vad som har hänt.

Exempel på när färgerna används:

Greve Gorm är arg på vägvisaren Bris som ännu inte funnit vägen hem till värdshuset. Gorm står och gormar allt vad han orkar, böjd över Bris som hukar sig i underkastelse. När han skällt en hel minut ser han att Bris ser rädd ut, och off-viskar då om det är grönt.

  • Om den som spelar Bris då säger grönt kan det nog vara ok att fortsätta vråla, lite högre till och med, eller ta tag i stackarens kläder för att ytterligare markera grevens missnöje.
  • Svarar Bris spelare istället gult så får du som förtryckare fortsätta skrika men inte eskalera, och bör avrunda det hela på ett snyggt sätt, kanske genom att ge vägvisaren ytterligare några chanser att hitta rätt.
  • Säger spelaren rött då slutar du genast skrika och nickar. Du som din karaktär säger kanske åt spelaren att gå därifrån och följer sedan efter och frågar om det gick bra.

Som spelare är det alltid ok att ångra sig och säga gult eller rött senare, och en behöver inte vänta på att bli tillfrågad.

Skarp skada

“Skarp skada” sägs om någon gjort sig illa på riktigt och behöver tillsyn. Om någon till exempel skurit sig så berättas det för någon som kan hjälpa en att göra ett bandage eller titta så att det inte behöver sys.

Har någon gjort sig illa allvarligt så vrålas detta. Då avbryts lajvet tills personen som är skadad är omhändertagen. Efter det kan lajvet eventuellt återupptas igen, men inte förrän arrangörer har bedömt situationen som avklarad och säker.

Det här uttrycket används sällan, men det är viktigt att känna till om situationen skulle uppstå.

Samtyckesfärgerna och “skarp skada” är koder för allas säkerhet så att alla får ett lajv som de känner sig trygga på.

Rött band

Om du ser någon komma gående med ett rött band runt armen så betyder detta att personen som spelar har bytt karaktär och att alla får behandla spelaren som den nya karaktären och inte som den förra. Detta gör det möjligt att dubbelrolla men också att fortsätta lajva om ens karaktär dör.

Off-märket

Off-märket

Off-märket kan ritas på en tygbit eller en påse där du har saker som är offiga eller viktiga att du har kvar (ex mediciner). Det är förbjudet att gömma inlajvsaker, som till exempel inlajv-pengar eller intrigföremål, i sina offpåsar. Ser du ett föremål med denna symbol så existerar den inte på lajvet. Det är strängeligen förbjudet att rota igenom, ta eller gömma någon annans off-föremål.