Jämställdhetspolicy

Vi arrangörer har som mål att alla som är med i världen Eterna ska få spela den de vill, obegränsade av ens egenskaper i den verkliga världen, alltså oavsett ditt kön, hur du identifierar dig, läggning, etnicitet eller ålder. Att få till detta är en ständigt pågående process där vi behöver er deltagare för att lyckas, så vi tar tacksamt emot tankar och förslag på lohelien@gmail.com om hur världen kan bli ännu mer inkluderande och villkorslös.

Eterna är en för det mesta helt jämställd värld, och självklart får du på lajvet spela vilket kön du vill, oavsett ditt kön i verkliga världen. I en av kulturerna finns det dock könsroller, visserligen annorlunda än i verkliga världen, men ändå könsroller. Vi har ansträngt oss för att göra könsrollerna i denna kultur, lotherna, till så annorlunda mot verkliga världens normer att en roll i denna kultur inte ska begränsa dig som spelare utan istället skapa nya möjligheter. Vi ser dessa inlajv-könsroller som lika påhittade som till exempel Eternas olika folk, och hoppas att gestaltningen av lothernas kultur inte på något sätt ska få någon att falla in i den slentrianmässiga sexism man förknippar med verklighetens könsroller.

Även om vår ambition alltså är att bryta verklighetens normer och skapa något nytt, så kanske du fortfarande har åsikter om detta, och är självklart mycket välkommen att kontakta oss med förslag på hur vi kan göra det bättre!

Vår policy

  • Inget i vår kampanj ska vara baserat på varken vad eller vem personen är utanför spelet. Allt baseras på den karaktär du valt att spela. Vi kommer aldrig låta den person du är utanför spelet att hindra dig från att spela en karaktär.
  • Vi ska arbeta konstant med denna policy och ska alltid jobba för att bli mer inkluderande och hjälpa alla spelare att behandla varandra med den respekt och den eftertanke som krävs för att låta folk se bortom begränsande normer.
  • Vi har en strikt likabehandlingspolicy som både arrangörer och spelare ska följa. Alla spelare har samma rättigheter och skyldigheter: att inte behandla folk olika efter ens verkliga kön, genus, sexualitet eller etnicitet.
  • Kränkningar och diskrimineringar relaterade till ens verkliga kön, sexualitet, etnicitet och liknande kommer inte accepteras.
  • I spelet kommer det självklart att förekomma fördomar, avsky och hat mellan folk och grupper, det är trots allt en saga som innehåller konflikter och misstro. Var och en är dock skyldig att gestalta detta endast utifrån andra personers spelade roller, och aldrig utifrån de attribut spelaren bakom rollen har.

Sexuellt våld

Vi tillåter inte någon form av sexuellt våld eller sexuellt förtryck på vårt lajv, därför kommer det inte finnas någon form av spel kring det. Spel på sexuellt våld/förtryck kan ofta bli djupt personligt och vi anser inte att det går att förena med vår vision om en trygg spelvärld.

Problemhantering

För oss som arrangörer är det omöjligt för oss att skapa en jämställd atmosfär om inte alla som spelar hjälper till och jobbar för det. Att säga till någon som beter sig olämpligt genom att ta personen åt sidan är jättebra, men alla känner sig inte bekväma med det och du som spelare är alltid varmt välkommen att överlåta detta till en arrangör genom att uppmärksamma oss på problemet.

Tillgänglighet

Lajvet utspelar sig i skogen på en plats som är delvis tillgänglig för personer som är rörelsehindrade. Husen är inte moderna och vissa har trappor, men vi har god vana att sätta in ramper och bygga över trösklar för att anpassa vid behov de gånger vi haft exempelvis personer som använder rullstol som deltagare på lajvet.

Det vi behöver för att kunna anpassa lajvet är en dialog med dig som har någon typ av rörelsehinder – Hör av dig innan, eller i samband med in anmälan, så hjälper vi dig så att du kan vara med på allt viktigt, oavsett hur lätt du har att förflytta dig!

Maila oss på lohelien@gmail.com för direktkontakt.