Hundförare

Hundar är välkomna på vårt lajv. Dock måste de ha en hundförare som har full kontroll hela tiden. Det vi kräver av hundarna är:

  • De får inte vara aggressiva varken mot människor eller andra hundar/djur.
  • De får inte vara inomhus.
  • De får inte jaga folk som springer, inte “valla sina får”.
  • De får inte ha sönder någon utrustning eller sno mat.
  • De får inte vara med vid strider.

Det vi kräver av hundförarna är att de ska ha kontroll hela tiden. Eftersom det kan gå riktigt illa när en hund blir stressad eller tycker att något är för konstigt så kommer vi testa detta innan lajvet. Självklart kommer vi inte försöka trigga igång hundarna eller skrämma vettet ur dem. Utan det vi kommer göra är följande:

  • Lägga en godbit på en pall i närheten av hunden och sedan be hundföraren att locka till sig hunden utan att den äter upp godbiten. (Lyckas hunden kan den självklart få godbiten som belöning)
  • Be ägaren locka till sig hunden från olika avstånd. (Fungerar detta dåligt så kommer hunden behöva vara kopplad under hela lajvet.)

Detta är för att vi vill att alla ska känns sig trygga på lajvet.