Barn under 15 år

Till dig som är fadder

Att vara fadder på Eterna innebär att en har ansvaret över någon som är yngre än 15 år. Barn är väldigt välkomna på våra lajv och vi tycker att det är roligt samt att det bidrar till en positiv och mer verklighetstrogen stämning. För att möjliggöra en trygg och säker miljö för barn att spela i vill vi dock att barn alltid har någon vuxen som direkt kontaktperson för barnet på lajvet, alltså en fadder.

En fadders uppgift

  • Att alltid ha ansvaret över det barn man är fadder till. Dvs, man får inte lägga över det ansvaret på någon annan under lajvet. Det ska i så fall vara en OFF överenskommelse innan lajvet börjat och helst ska arr vara medvetna om det.
  • Att om det blir jobbigt, kunna gå iväg med barnet så att det får lugna sig eller göra något annat en stund.
  • Att se till att barnet förstår vad som händer vid en scen, kanske redan i förväg så att det känner sig tryggt.
  • Att prata med arr i förväg och ta reda på när man bör gå åt sidan.
  • Eventuellt gå ihop med andra faddrar och hitta på en aktivitet som barnen kan göra istället då det kan bli jobbigt/läskigt.
  • Se till att barnet sover i närheten av dig som fadder.
  • Hålla koll på eventuella mediciner/allergier/ fobier.

Vad gör arr?

Vi i arrangörsgruppen kommer stötta er så gott det går, men i slutändan är det ni som känner era skyddslingar bäst. Det är ni som kan avgöra vad barnen kan vara med på och inte. Det vi kommer försöka bidra med är att hjälpa folk att veta vem som är barnets fadder, att vara ytterligare kontaktpersoner för barnet och för barnets anhöriga utanför lajvet och bidra med allt stöd vi kan tillhandahålla om en otrygg eller osäker situation uppstår för barnet. Vi har dock inte möjlighet att själva ha någon regelbunden tillsyn över barn på lajvet, så det är därför alla barn under 15 måste ha en fadder som tar detta mer direkta ansvar.

Trots alla allvarsamma ord vill vi säga att barn ofta kommer på våra lajv och att det brukar vara en bra upplevelse för alla inblandade!