Regler

För att Eterna ska vara ett tryggt och säkert lajv har vi arrangörer beslutat om ett antal regler och bestämmelser. Om du vill delta på lajvet måste du ha läst igenom samtliga regler som berör dig. Genom att anmäla dig till Eterna går du med på att efter bästa förmåga följa lajvets regler!

Allmänt

Genomgång – Det kommer att hållas en säkerhetsgenomgång innan lajvets start.

Eldning – Sker endast på av arrangörer utpekade platser. Prata med arrangörerna på plats om du har funderingar kring vad som är en eldplats eller ej!

Alkohol – Lajvet är helt alkohol- och drogfritt.

Regler som berör alla

Jämställdhetspolicy

Ord och symboler

Regler som berör vissa

Barn under 15 år

Hundförare

Vapen- och stridsregler

Handelssystem