Namnskick

ATT DÖPA SIN ROLL

Namn är en viktig del av rollen! Ofta kan det räcka om du hittar på ett förnamn, och sedan säger att efternamnet är ditt yrke och “av ditt frihus”, exempelvis Rodwyn Krigaren av huset Amistad. Din rolls förnamn bör ta inspiration i den härkomst rollen har. Hör av dig till arr om det är svårt att hitta på!

Lohelsk namnkultur

Alla lohelers förnamn innehåller ett stort I som bevis på sin tillhörighet till den evige, det vore alltså hädelse att ge sitt barn ett namn utan ett stort I. Märk väl – En del väljer ändå att dölja detta I av politiska skäl, och att dölja det, inte skriva ut eller uttala det, innebär att man låtsas att man inte tror. Loheler använder också ett släktnamn som kommer antingen från faderns sida eller moderns. Såväl för- som efternamn får gärna vara inspirerade av medeltidens namnkultur, särskilt då den från England och Frankrike, och namnen kan gärna vara kristet inspirerade.

Shaolernas namnkultur

En shaols namn görs upp av ett förnamn som gärna klingar av verklighetens Skottland, kanske med inslag av nordiska namn, sedan ett tillnamn som beskriver personen eller som han vill beskriva sig. I formella sammanhang nämns också ett namn för klanen, en av de elva alltså. Ofta har olika ätter och familjer inom klanen ännu ett namn, men de används sällan och då bara när endast personer av samma klan är närvarande.

Även om shaoler ofta har keltisk-inspirerade namn bör man försöka hålla dem lätta att uttala, och inte ha med många onödiga bokstäver (som man ju gör i engelska och keltiska namn). Skriv således hellre ditt namn som Rodwyn än Rhoudhwhyinhnhe, även om det senare också enligt dig ska uttalas just Rodwyn.

Man bör allmänt sett undvika existerande jordiska namn, och namn som låter väldigt lika vanliga svenska ord, om man inte vill dras med ett öknamn så länge man spelar rollen. Namn i kampanjen bör följa svenska stavnings- och uttalsregler.

Lothernas namnkultur

Lothiska namn är inspirerade av latinska och medeltida namn. Om du kör fast helt så kan du höra av dig till någon av oss arrangörer. Om det namn du valt faller helt utanför de ramar som vi tänkt oss så kommer vi att höra av oss och om du vill komma med andra förslag. Efternamnen är naturligtvis också latin- och medeltidsinspirerade. Lother väljer gärna namn som på något vis anknyter till familjens traditioner eller yrkesval. Så kallade attributsnamn, i stil med “Firin den tyste”, är mycket ovanligt. Däremot är det relativt vanligt att man kallar sig efter sin födelseort om man, av någon anledning, inte vill ta sitt familjenamn. Exempel på detta är “Castor av Söderbron”.

Woadernas namnkultur

Inspirationen till woadernas namn är till stor del hämtat från fornnordiska och keltiska namn. Ofta är namnen även ganska korta och relativt enkla att säga. Ganska jordnära helt enkelt, då woaderna inte tycker att de behöver imponera på varandra med sina namn.

Alun, Ezra, Freya, Keir, Yrsa och Tara är alla exempel på förnamn på en woad. Ganska korta och går snabbt att säga.

Efternamn har inte woaderna istället säger man vilket stam man kommer ifrån. En presentation skulle kunna se ut såhär: ”Mitt namn är Asta från Röda myrens stam”. Det kan också hända att man säger vilka som är ens föräldrar. Detta är dock inte så vanligt då väldigt många föds med okänd far samt att föräldrarnas roll inte är lika viktig som i vår värld.

Man bör allmänt undvika existerande jordiska namn, och namn som låter väldigt lika vanliga svenska ord, om man inte vill dras med ett öknamn så länge man spelar rollen.

Namn i kampanjen bör följa svenska stavnings- och uttalsregler.