Kungens följe och B-styrka

Kungens följe

På lajvet kommer det att finnas ett följe som är utsänt av Kungen. Kärnan utgörs av de uppsyningsmän som skickats från Kung Linyas innersta krets för att övervaka “krigsförberedelserna”.

Om du vill spela en medlem av detta följe får du fortfarande välja vilket folk din roll ska komma ifrån, men du kommer att få en mycket styrd intrig och ha ett väldigt specifikt syfte på lajvet. Självklart betyder inte det att du “tilldelas” en roll som du inte får säga något om, däremot är detta inte följet du ska spela i om du vill ha en fri roll som går sina egna vägar. Spelar du i detta följe ska din roll vara obrottsligt lojal mot Kung Linya och oavsett rollens yrke är dess yttersta syfte att se till att alla dyrkar Kungen och följer hennes lagar. Annars.

Maila/prata med arrangörerna (lohelien@gmail.com) om du vill spela i detta följe! Här är lite inspiration för roller (alltså INTE riktiga yrkestitlar, ditt nöt, bara inspiration!)

  • Rådgivare/rövslickare
  • Inkvisitor
  • Angiveri-tjänsteman
  • Bokhållare/inspektör
  • Musiker/lönnmördare
  • Akademisoldat

B-styrka

B-styrka är särskilda roller som bara är med en del av tiden, och som har väldigt styrda intriger.

Om du vill göra arrangörerna extra glada kan du anmäla att du kan tänka dig spela B-styrka! Du bör också ha en annan roll som du spelar det mesta av tiden, eftersom B-styrka inte är med hela tiden. B-styrkans uppgifter kan vara exempelvis att vara rövare, budbärare, tjuvar, kungliga utsända, mordoffer eller annat.

Värdshuset

Vill du jobba praktiskt på lajvet men ändå få lite intrig och roligt spel?

Vill du ha gratis lajv?

Vill du bli arrangörernas bästa vän någonsin?

Anmäl dig till att spela värdshusdräng/-piga! Gratis och kul att jobba hårt med att hugga ved och ordna med mat i kökshuset!

Andra följen

Mindre frihus får under detta lajv ingå i något av de fyra stora frihusen som deras allierade. Sådana allianser kan kanske brytas under lajvet men inte för att bli fristående och allianslösa.

Vill man spela exempelvis hela sitt lajv ute i skogen som utbygdsjägare är det oftast en sämre och tråkigare idé än man någonsin kan tro, men skriv för all del till arrangörerna och föreslå din idé om du tycker att du vill det.