Hus Sirion

Märket, Gurun, Utbildningen


Under det kalla stjärnljuset i hus Sirions taklösa salar stiger den ordlösa hyllningssången till husets guru, Stjärnvarg. Övertygade om sin ödesbestämda storhet och deras ledares plan uppvisar de en obeveklig lojalitet till sitt hus. De utvalda bland dem, de Märkta av Stjänvarg, utläser glimtar av huset framtid bland stjärnornas tecken.

Det viktiga – som du ska ha läst

Märket

“En gång Märkt, alltid Märkt.”

Inte alla som arbetar åt Sirion är en del av Familjen. Vissa har tagits in under Stjärnvargs vinge och blivit Märkta Kvinnor eller Män. Endast de med Woadiskt eller Lohelskt påbrå kan sponsras av en Märkt Kvinna eller Man och få en chans bli märkt. Slutgiltigt är det Stjärnvarg som bestämmer vem som tas in och inte. Väl märkt av Stjärnvarg är man en del av huset Sirions familj för livet, vilket ger den svurne familjens beskydd. Vissa liknar detta vid de illegala maffiafamiljer som existerade i och runt Gelion, vilket huset starkt förnekar.

Gurun

“Stjärnvarg leder oss i det andliga som i det världsliga.”

Vördnaden för Sirions guru, den mytomspunne Stjärnvarg, genomsyrar alla husets göranden. Huset bär med sig altare tillägnade Stjärnvarg som de bugar inför innan viktiga affärer. Varje medlem uppmanas fråga sig själv “Vad skulle Stjärnvarg råda?” när de ställs inför stora beslut. Visa tar sin vördnad så långt att det ser ut att övergå till dyrkan, vilket vinner stor aktning bland husets andra medlemmar.

Utbildningen

“Det barn som får vägledning i unga år kan sedan leda andra säkert genom livets alla utmaningar”

Sirions inackorderingsskolor tar emot barn och unga från hela riket. Kärleken till barn och en önskan om att ge så många som möjligt en god grund att stå på är anledningen till husets engagemang i skolorna. Barnen undervisas bland annat i matematik, historia och retorik. Barn kan beviljas stipendier för att kunna gå i Sirions skolor men de flesta har föräldrar som betalar en för utomstående okänd summa för att ge sina barn den bästa utbildningen med Stjärnvargs välsignelse.

Fördjupning – som du kan läsa om du vill

Bakgrund

För 40 år sedan kom woaden Stjärnvarg ned från woadskogen, och efter vad man i huset tror sig veta blev hon utestängd från skogen när den slöt sig. Legenden säger att hon inte fick komma in för att hon trodde på handel och att woaderna hånade henne genom att kalla henne “Vägvandrare”, alltså någon som föredrog att gå på stenlagda vägar. Mycket mer är inte känt om Stjärnvarg, husets grundare och symbol, men man vet förstås att hon hörsammade kung Baltzars kallelse att grunda frihus. Numera är Stjärnvarg en mytisk person som ingen tror sig säkert ha sett fatta affärsbeslut, skriva på kontrakt eller köpslå om varor på en marknad. Hon har, nu liksom då, haft en triad rådgivare under sig som officiellt äger huset Sirion. Legenden både inom och utom huset gissar att Stjärnvargs roll är siarens: Hon kan läsa affärsmöjligheter i stjärnorna, hon kan se i människors hjärtan om de ljuger, och hon kan knyta de klokaste rådgivarna till sig genom sin varma, hypnotiska blick som fångar all godhet här i världen. Stjärnvarg själv lämnar nuförtiden sällan hemmet i Dantharshamn.

Medlemskap

Sirion utgörs i huvudsak av Woader och Loheler. Det är endast de som kan bli Märkta, fullvärdiga medlemmar i Stjärnvargs familj. Att skada en märkt kvinna eller man är för Hus Sirion ett oförlåtligt brott mot Stjärnvargs plan, något som uppbådar obevekliga hämndaktioner. De märkta bär ofta husets emblem på sin panna eller hand för att påvisa det skydd huset bistår dem med.

Mest utmärkande för husets medlemmar är dock vördnaden för deras guru Stjärnvarg. Hur den uttrycker sig skiljer sig mellan medlemmar. Vissa tror att Stjärnvarg är en väktare från de woadiska sagorna, andra tror att hon är benådad med den Eviges gåvor, eller varför inte båda? En Sirion-medlems anseende inom huset står nästan i direkt proportion till hur väl denne uttrycker sin reverens för husets grundare och guru.

Struktur

Ett litet råd på tre personer fattar de exekutiva besluten i huset Sirion och är de officiella förvaltarna. Ofta har medlemmar av den adliga ätten Therenne haft en av de tre platserna.  Medlemmarna i huset har till en majoritet lohelsk bakgrund och dess hem finns i Dantharshamn, men medlemskapet är annars ganska blandat, och många av de Mitran-shaoler som blev kvar efter kriget finns i huset.

Speltips

  • Huset Sirion följer en plan. Bara Stjärnvarg vet vilken planen är. En högljudd medlem av huset påstår att han slutat tro på den Evige och istället börjat tro på Stjärnvarg. Stjärnvarg säger inget officiellt om sanningen bakom något av detta. Huset gör fantastiska affärer, men om det finns någon större plan vet ingen säkert.
  • Huset har fått utstå mycket skit från militären på grund av rykten om att Stjärnvarg skulle vara någon slags häxa – Det har till och med viskats att hon skulle vara RaIwyn själv! Dessutom är ju huset Sirion fullt av loheler och bara det misstänkliggör ju huset per automatik. Fler än en gång har man hittat agenter från Beringers Fristat insmugna i huset! Förföljelserna skapar en viss underdog-sammanhållning i huset, men också utbrytartendenser från sådana som bara vill göra bra affärer.
  • Den gamla lohelska adelsätten Therenne har många fingrar i huset Sirion. De ses som lite “hala” av andra, och agerar ofta lite bittert, som om de fortfarande är sura på att ThenIas Therenne aldrig fick bli kung över Öst-Lohelien, som han ville för många år sedan. Ätten Therenne har dock stora planer och huset Sirion är en väg vidare för dem.