Hus Nox-Celwidd

Intellekt, ära, anor

När en stiger in i Nox-Celwidds bibliotek ligger doften av pergament och bläck tung i luften. Du hittar shaol som loth med näsan i en bok eller ett pergament. Vare sig det är politiska dokument, gamla bortglömda alkemiska formler, strategiska kartor eller handelskontrakt. På borggården hörs ljudet av svärdsklingor som slår mot varandra, då de äldre svärdsmästarna tränar upp de yngre.

Det viktiga – som du ska ha läst

Intellekt

“Kunskap är makt”

Intellekt värderas högt i handelshuset. De flesta i Nox-Celwidd skulle kalla sig beläst. Deras arv kommer både från den lothiska akademien och klanen Adwin. Nu kan de flesta lågländarshaoler läsa och skriva men förr när klanerna bodde uppe i högländerna var det muntlig tradering som gällde, och det var enbart Adwin som värdesatte kunskap via skrifter och så har det fortsatt. Familjen Nox har en lång tradition av att vara involverad i den lothiska akademien och har bidragit både med forskning och andra skrifter.

Ära

“Om oss ska det talas”

Medlemmarna i Nox-Celwidd har både arvet av den shaoliska hedern och den lothiska stoltheten.

Vare sig det är genom heroiska gärningar eller akademiska bedrifter så vill man att namnet Nox-Celwidd ska bli ihågkommet med ära i framtiden. Detta leder till att medlemmarna i huset är noga med att hålla sitt ord, ett kontrakt ingånget med Nox-Celwidd ska hållas, ett löfte gett ska uppfyllas. Har en lovat att livvakta någon så gör en det med sitt liv. Nox-Celwidds namn ska inte smutskastas.

Arv

“Den som känner och ärar sina anor går stark mot en framgångsrik framtid”

Medlemmarna av handelshuset Nox-Celwidd är stolta över sitt arv. Både arvet efter Artus Nox och Celwidd av Adwin som gjort dem till den familj de är idag, men också arvet efter sina folk, och även om de tvingats välja att bejaka antingen arvet efter den lothiska adeln eller den shaoliska ätten Adwin så är de medvetna och stolta över sina släktskap. Att känna till de lothiska och de shaoliska traditionerna och sederna är viktigt, och att föra det vidare till sina barn.

Fördjupning – som du kan läsa om du vill

Bakgrund

Den urgamla lothiska adelsfamiljen Nox kan räkna sina anor bakåt i tusen år. När Baltzar efter Splittringskriget berättade att alla adelsprivilegier skulle börjas ersättas av tramsiga “frihus” protesterade familjen Nox väldeliga, men Baltzars svar blev att konfiskera flera av ättens gods och ägor. Efter Österlandskriget hade husets store son och arvtagare Artus Nox kämpat sida vid sida med shaolen Celwidd av Adwin, och när allt var över var de unga männen inte bara livskamrater, utan också de främsta av sina familjer, för många hade stupat i slaget. Celwidd och Artus förenades och allierade sina släkten, och en stor del av hela Adwins klan flyttade sig till hedarna på ätten Nox hertigdöme. Med hjälp av Celwidds vänner i shaolklanen Rynna och några medlemmar från det gamla Gelions förlorade handelshus grundade man ett starkt handelshus som inom kort blev rikt. Flera av shaolerna har börjat lära sig det lotheliska hovets vanor, och ynglingar från hertigdömet har lärt sig rida över fjällen i Adwins gamla land.

Gruppkultur

Även om de ibland kan uppfattas som lite högfärdiga är huset Nox-Celwidd kända och uppskattade för sitt hedersamma sätt. Gör en affärer med någon ur Nox-Celwidd så är det garanterat att kontraktet fullföljs.

De kan föra sig i de lothiska seraljerna och har livvakter i kungens hov, men de är även duktiga millitärer och forskare, och ibland har en och annan uppfinning kommit från huset.

Nox-Celwidd tar inga förhastade beslut, utan gör allting efter noga överväganden och informationssamlande, vilket ibland kan vara lite frustrerande för den som vill göra affärer snabbt.

Medlemmar

Eftersom medlemmarna i Nox-Celwidd inte enbart är ett handelshus utan även en familj bestående av shaoler och lother så råder det inom sköldhuset Nox-Celwidd ett absolut förbud att håna medlemmar av det andra folket: Hur fåniga än shaoler tycker att de lotheliska bugningarna är, får man inte dra på mungiporna åt det, och tvärtom får lotherna i huset inte se ner på shaoliska kämpalekar eller smäktande sånger om någon gammal förfaders idiotiska hjältedöd. En stor respekt har vuxit fram mellan de båda husen, och de flesta har blod från båda folken, men har valt att bejaka antingen sitt shaoliska eller sitt lothiska arv.

Struktur

Huset ska alltid ha två ledare. Grundarna Artus Nox och Celwidd av Adwin dog under förra året och just nu är huset i processen att välja två nya. Det ska helst vara en som valt att bejaka sitt shaoliska arv, i detta fall från klanen Adwin, och en som valt den lothiska vägen. Demokrati är viktigt, och alla medlemmar i huset har rätt att rösta, man har ofta familjemöten där husets olika affärer och beslut diskuteras.

Ytterligare saker att spela på

Klanen Adwin har forskat mycket om sådant som ännu hålls hemligt efter Österlandskriget. Ryktet säger att det är nyckeln till hur Baltzar vann kriget, men vad det är, vet bara de själva. Det verkar även som att Kung Linyas närmaste livvakter är shaoler från Adwins ätt, kanske är det korrelerat med nyckeln till hur Baltzar segrade. Nox-Celwidd är väldigt hemlighetsfulla kring vad de vet om detta.

Huset jobbar hårt på att introducera en shaol vid det lothiska hovet, och detta med en egen titel. När Artus Nox dog förra året sa han att hertigtiteln skulle ärvas av en av hans och Celwidd av Adwins ättlingar och att det skulle vara en av de som valt att bejaka den shaoliska vägen. Det skulle bli den första shaolen men en lothisk adelstitel och detta hoppas man ska ge hela huset ett större erkännande från den övriga lothiska adeln.