Hus Hammarstorm

Disciplin, Mod, Öl

Festskrålet som ekar från Hammarstorms robusta timmerloger misstas lätt för stridslarm. Likt en buffelhord krossar huset allt motstånd, om det så är i affärer, på fältet eller på krogen. Men den som tror att medlemmarnas hjärta medför oreda sätter ölen i halsen när husets beryktade orderlydnad sätts på prov.

Det viktiga – som du ska ha läst

Disciplin

“En gles sköldmur är en krossad sköldmur. Håll samman och håll positionerna!”

När en hammarstormare tillfrågas att hoppa svarar hen “hur högt?” Tack vare sin obevekliga disciplin och handlingsberedskap har Hammarstorm gripit initiativet då andra hus grävt ned sig i oändliga debatter. Med en effektiv beslutskedja kan huset snabbt komma till skott. Ordning i leden belönas och kamratskapet hammarstormare emellan är starkare än den grövsta kätting.

Mod

“Du satsade hela dina livsbesparingar på den här affären! Du kunde ha gått i konkurs. Låt mig skaka din hand frände!”

I huset Hammarstorm prisas den handlingskraftige och den obeveklige. Många av husets medlemmar är militärer i Konungens armé och skulle inte tveka om att ge sitt liv för sitt land. De som deltagit i slag eller tunga expeditioner till vildmarken hålls högt i kurs. Likaså visar hammarstormarna mod i affärer och backar inte för en utmaning.

Öl

“Grabba stopet mina vänner! Ikväll skakar vi krogen vid sina grundvalar!”

Utåt är Hammarstorm kända för sina vilda och oregerliga fester. Med strikta skiljelinjer mellan arbete och fritid byts hammarstormarens disciplin mot hjärtlig festlusta när dagen kommit mot sitt slut. Likaså är huset känt för sitt gyllengula öl som sägs slå lika hårt åt huvudet som husets hammare.

Fördjupning – som du kan läsa om du vill

Bakgrund

Efter Kriget grundade ett gäng lothiska legionärer av låg rang hus Hammarstorm, och hade med sig en massa Warric-shaoler som fått lämna Högländerna eftersom kriget helt förstört deras land. Från början var Hammarstorm mer eller mindre en slags rövare som drog runt och hotade sig till rabatter på lokala marknader, men efter bara några år skärpte man sig och byggde handelsstationer på många håll i Lothelien, och inrättade en militärisk ordning för att hålla buset i schack inom huset. Sedan dess är huset känt för sina vilda fester, att man inte snackar skit, att man har vänner överallt och att man har stor omsättning men inga rikedomar på hög.

Gruppkultur

Kapten över huset är för tillfället en loth, men huset drar till sig människor av alla folk, och det går ofta väldigt fort att väljas in som fullvärdig medlem av huset, vilket inte gäller för de allra flesta frihus som hellre anställer underhuggare än låter folk bli medlemmar i själva huset. Huset drar till sig många äventyrsglada unga shaoler, liksom missnöjda bönder från landsbygden och det har också passerat många woader genom dess led.

Det är inte tillåtet enligt husets regler att hålla en adelstitel och vara medlem av huset Hammarstorm.

När man får en order av sina överordnade i huset förväntas man lyda ordern ögonblickligen – Annars är man på “permission”, alltså alla stunder på dagen när man inte följer en order. När man är på permission är en lämplig aktivitet att “Hammarstorma värdshuset”, vilket för utomstående verkar handla om lika delar mjöd och soldatvisor.

Speltips

  • På grund av husets rätt stora framgång men låga inträdeskrav har det kommit med vissa medlemmar som underminerar huset: Antagligen är det spioner från de andra husen, men man vet inte riktigt. Den förra kaptenen över huset, kapten Ylion av Paxion, blev mördad under mycket mystiska omständigheter. Det sägs att skälet till infiltrationen är att huset börjar vara alltför rikt för vissas godtycke…
  • Ofta delar husets ledning ut en slags bonusar till sina medlemmar. Helt plötsligt kan man få en hög silver till skänks, på grund av vinster som gjorts. Detta orsakar förstås många fester, men hur man egentligen tjänar så mycket pengar är en hemlighet som husets ledare har koll på, men knappast någon annan.
  • En väldigt stor del av Hammarstorms medlemmar är också militärer. Eftersom medlemmar av landets militär alltid måste lyda order uppifrån kan huset ibland handikappas av oväntade order utifrån, även om det nu är fred i Lothelien. De andra husen har ju militärer som vakter, men huset Hammarstorm har militärer på de flesta positioner i huset.
  • Huset har många fiender inom adeln, på grund av konflikter som varit både affärsmässigt och personligen. Det har hänt att lågättade adelsmän frånsagt sig sina titlar för att gå med i Hammarstorm, och tvärtom att man lämnat huset för att istället adlas…