Woaderna och skogens hemligheter

Woadskogen

Förr bodde woaderna i alla skogar som fanns i särskilda stammar, av vilka nu bara återstår legender. I Eternas hjärta ligger vad som lothelerna nu kallar “Förbjudna Skogen”.

En kataklysmisk händelse, som orsakades av woadisk magi för fyrtio år, skapade denna nya förbjudna skog. Den börjar inte långt från Treväga. Detta woadernas forna kärnland öster om Gelion och väster om Lohelien är visserligen inte stort men otillgängligare än någon skog som någonsin funnits – Den är helt stängd, för alla de som inte är woader. Så vitt man vet. Alla woadernas hemligheter och all deras mörka kraft har försvunnit in i denna slutna skog. Ingen lothel vet vad som försiggår där – för allt vad man vet kan där både försiggå förunderliga, fantastiska eller fasansfulla ting. Eller så är det helt dött sånär som på fruktansvärd magi. Den som försöker ta sig in i woadernas förbjudna skog kommer inte tillbaka, det är i alla fall ett som är säkert.

Alla woader försvann dock inte in i Förbjudna skogen för 40 år sedan, vissa stannade utanför. Ingen vet varför. Och kanske kan de som är inne i skogen också komma ut.

Woader deltog i Konungaslaget, det avgörande slaget i Österlandskriget. Woadernas folk var alltså med och befriade Eterna från Österlandets främmande intränglingar, men det var de sista åren man fortfarande talade om vilda woadiska stammar i skogen. Sedan dess är de enda woader man känner till de som sökt sig till utkanten av skogen och blivit undersåtar under Konungen. Kanske hade de inget val, kanske var det vad de ville, men den människa som syns till och som kallar sig woad idag är knappast uppväxt i den slutna skogen. Deras sagor lever kvar, hemliga för utomstående, och resterna av deras märkliga magi finns på många ställen i Eterna: Runstenar, magiska cirklar och symboler, talande träd, andar i vattnet, och annat som ingen vet om, eller förstår.

Woader i Lothelien

Om du spelar woad på lajvet så spelar du ättling till de woader som en gång levde i fria stammar i de vidsträckta skogarna. Du har då en bakgrund fylld av frågetecken om magi och legender som du inte kommer att få svar på i den här texten, fast kanske genom intrigerna…! Klart är nämligen att ättlingar till woaderna finns i hundratal ute i Eterna, och många av dem bär på sagor och symboler från det som en gång var. Detta till trots har de flesta förstås fullt upp med det dagliga livet i Lothelien. Woader är ofta jägare, stigfinnare, bågskyttar i armén eller till och med skogshuggare – få har velat avlägsna sig helt från sina rötter. Ett annat skäl att få woadättlingar blivit rena stadsbor är den fruktan som ordet “woad” förut skapade. Det har därför varit svårt för woader att komma upp sig i samhället, även om det numera börjat släppa även det.

Det är rentav så numera att “woadisk mystik” kommit lite på modet. Många i Lotheliens övre skikt anser det mystiskt och fantastiskt att ha woader knutna till sig, de påstås ha en magisk kraft som de kanske delar med sig av. Alla vet att det är så, och stora pengar är i rullning! Det ryktas att woadernas magiska makt vaktas av de som kallas schamaner, vilket det bara finns en handfull av ute i Lothelien, och de rika hus som kan ståta med en egen schaman får högt rykte och stor aktning bland sina likar.

Vanligt folk anser woader vara skumma och det är vanligt att man är rädd för dem, hatar dem eller anser att hagel, blixtnedslag, sinande kor, snedfylla och andra läskiga omen beror på woadernas oheliga svineri mot allt som är sunt och härligt. Woadiska förbannelser är något man till varje pris vill undvika, och det har hänt att människor konverterat till den Eviga tron bara för att tvätta bort woadisk otur som man smittats av efter att ha gått lite för nära deras skog.

Shaolerna, särskilt de som är kvar i Högländerna, verkar ha en god relation till de woader som finns utanför den slutna skogen.

Att spela woad

Woadernas ättlingar har andra prioriteringar än Lotheliens folk i övrigt. Det finns mycket som andra inte ser, som är viktigt för woader, och de har många egna mål som andra inte skulle förstå. Som woad på lajvet har du antagligen en “vanlig roll” som del av ett frihus, men knappast någon högt uppsatt position. Men vad viktigare är: Du är antagligen där av egna skäl som andra inte helt förstår.

Även om du inte spelar ett yrke bundet till skogen, alltså om du “bara” har woadisk härkomst och exempelvis är köpman i ett frihus eller soldat i armén, kommer du säkert ändå att känna igen mycket av känslan av att vara en utomjording. Tänk på omständigheter som dessa:

  • Ditt folk, det starkaste av alla i Eterna, har försvunnit in i skogen, och du varken kan eller vill prata om det med folk som ändå inte skulle förstå.
  • Många är rädda för dig, andra hatar dig, ytterligare andra tycker du är fantastisk bara för att du finns. Din bakgrund har brännmärkt dig som en utböling.
  • Woader vaktar en urgammal kraft, och även om du inte vet vad sagorna och legenderna betyder så är det knappast en bra idé att som lotheliska överklassen handla med woadiska artefakter och riskera att väcka de mörka makter som stängts inne i skogarna…
  • Alla vet att skogen är stängd, men ändå finns den alltid där, och för varje år som går hör du om nya bud som når ut därifrån…