Shaolernas elva klaner

Beskrivning av shaolernas klaner

Shaolernas folk är indelat i klaner. För bara en generation sedan levde dessa fortfarande uppe i Högländerna i olika områden som var väl definierade. I och med att de största klanerna efter Österlandskriget svor trohet till kung Linya har allting förändrats, men klanernas stolthet, namn och färger består fortfarande.

Varje klan har ett ordspråk som anses typiskt för just den klanen.

OBSERVERA: DE NEDANSTÅENDE BESKRIVNINGARNA ÄR INTE UPPDATERADE FÖR ETERNA X – Uppdatering kommer, men beskrivningarna stämmer ändå väl in på klanernas olika mentalitet!

Warric Härjarens klan

Ett krigiskt folk, som är känt för sin stora kärlek till ära i strid och för sin kompromisslöshet. Många Warricättlingar rider långt i sina följen och erövrar rikedomar i fjärran byar och städer, många deltar i andra ätters krig när de funnit någon värd att kämpa för. Warrics ättlingar lever i nordöst där Sirion har sina källor, och där de kargaste högländerna störtar ner i Västerhavet. Märkliga rykten går om den förre hövdingen, Wydhei, som sägs ha blivit pirat!

Det enda du kan döda med en båge är din heder – Warric Härjaren

Förklaring av ordspråket: Det är INTE hedersamt att använda pilbåge. Man kan skjuta fågel med den, men i strid är den fasansfullt ohedersam att använda.

Mitran Stenbyggarens klan

Mitrans folk är ett okuvligt folk med starka fästen. Deras land är i öster på de stora slätterna just norr om Lohelien, och mot kusten där ruinerna av det forna riket Lyfai finns. De är kända för sina fästen med stenmurar, för sin värme inåt och sin kyla utåt, och att de är bland de få shaoler som hellre bygger murar för att hålla borta fienden än de smider svärd för att bekämpa dem.

Elden bryr sig inte vad den brinner på – Mitran Stenbyggaren

Förklaring av ordspråket: Rättvisan i högländerna är kärv och hård, men absolut. Elden kan döda den mäktigaste krigare och den mesigaste farmor lika. Det är i alla fall så lother och loheler brukar tolka ordspråket – men faktum är att Mitran Stenbyggaren valde detta valspråk för att han valt att ta sig en man som livskamrat. Ordet “homosexuell” finns inte i det shaoliska språket, man förstår inte begreppet fullt ut, är man shaol så är man shaol, oavsett vem man älskar. Det enda Mitran behövde ordspråket till var för att förklara varför han inte ville vara med en kvinna för att skaffa ättlingar…

Emar Skeppsbyggarens klan

Klanen är rik med traditionellt många köpmän, och har sitt land i sydväst med gräns mot lothernas land. Adwins ättlingar är deras närmsta allierade. Skeppsbyggandet har återupptagits de senaste åren efter att nästan ha fallit i glömska helt.

Vinden viskar över både berg och hav – Emar “Enhand” Skeppsbyggaren

Förklaring av ordspråket: Bit ihop. Gilla läget. Det finns möjligheter överallt, den starke klarar sig ändå. På berget kan du rida i medvind, på havet kan du segla. Gnäll inte, samma förutsättningar finns överallt, vinden är med dig och det är upp till dig att lyssna till den eller inte.

Cynner Hirdmannens klan

Cynner var den fåordigaste och stridsskickligaste kvinna som Röda Bergen någonsin skådat. Hennes är en ätt som är kärv och egensinnig, och som lever i det kallaste landet i högländerna. Cynners ättlingar är kända för att vara tystlåtna, dödligt lojala och sammanbitna. Ingen Cynnerättling har inte sett släktingar frysa eller svälta ihjäl under särdeles hårda vintrar; ätten lever ett mycket strängt liv. Denna ätt bör man endast spela om man är erfaren shaolspelare och beredd att gestalta någon som är mycket van vid fysiska prövningar.

Din heder är din familjs – Cynner Hirdmannen

Förklaring av ordspråket: Tänk på vad du gör, för om du svärtar ner din heder så svärtar du även din familjs heder. Fungerar givetvis även åt andra hållet, kommer du från en hedersam och ärorik familj så kommer du att få mer respekt än om du har få och okända släktingar.

Aidan Ryttarens klan

Aidans klan är den största och mäktigaste av shaolernas ätter, och många Aidanättlingar har kopplingar till lågländerna och de andra folken. Aidans land är de rika betesmarkerna i Högländernas mitt, och näringen är hästarna, handeln och enklare odlingar. Klan tillåter många skilda roller och yrken.

En häst ljuger aldrig – Aidan Ryttaren

Förklaring av ordspråket: En riktig högländarhäst står för en vänskap som är absolut, oföränderlig, och helt självuppoffrande. En häst offrar sig obetingat för sin vän och kräver bara lika trofast vänskap i gengäld. Framförallt, och det är detta ordspråket säger: Sann vänskap kräver inga ord.

Adwin Timmermannens klan

Adwins klan är en skogslevande ätt (som tidvis burit namnet Gaelimans ätt). Landet ligger mot Gamla Skogen, och Adwins ättlingar är kända som timmermän, handelsmän och därtill stigfinnare i skogen. Folket ses som hederliga och rejäla, och väldigt praktiskt lagda i situationer där andra shaoler, särskilt Ilmar och Cynner, skulle hålla på principerna hellre än vad som är praktiskt.

För att bygga hus måste man fälla träd – Gaeliman Timmermannen

Förklaring av ordspråket: För att åstadkomma något måste man skita ner sig lite. Shaolerna brukar förstås använda det lite för att hänvisa till vad man ska göra med woader också…

Ilmar Bärsärkens klan

Ilmars klan är den stoltaste av dem alla, som tar hårdast på svek och som alltid verkat som shaolernas bevarare av traditioner och motståndare mot förringandet av de gamla fädernas arv. Många gånger har Ilmarättlingarna gått i krig mot shaoliska ättehövdingar som de sett som alltför nymodiga och hederslösa, och många gånger har Ilmarättlingar stupat i strid för oförrätter så små att andra klaners människor skulle förbisett att de alls hände. Ilmarättlingar ska gestaltas mycket hårt och principfast, och bör endast spelas av den som vill spela ett shaoliskt föredöme vad gäller heder och principfasthet.

Möss är bra på att smyga – Ilmar Bärsärken

Förklaring av ordspråket: Det är ohedersamt att smyga sig på folk. Det är förvisso inte ett absolut tabu, men varje sann shaol känner motvilja inför tanken på att smyga.

Rynna Gruvherrens klan

En rik men mycket liten klan som aldrig går med i krig, och som alltid förvånat omvärlden för att dess hövding aldrig byteshandlar, utan ger bort sitt folks rikedomar till den som förtjänar det, när hövdingen så finner gott. Klanen är kringvärvd av mystik för övriga ätter och folk, dess företrädare klär sig i enkla kiltar och syns sällan till utanför de tre smala dalar i nordväst där ätten har sitt land. Spela bara i Rynnas ätt om du vill ha mycket med politik och ekonomi att göra.

Den är rik som kan hjälpa en frände – Rynna Gruvherren

Förklaring av ordspråket: Pengar betyder inget, att göra ditt för de dina betyder allt. Att det var Rynna Gruvherren som myntade det här ger ordspråket en extra vidd, ty Rynnas ättlingar har alltid varit de rikaste bland shaolerna, deras silvergruvor är mytomspunna. Trots detta har de alltså aldrig samlat rikedomarna på hög, utan gett det man kunnat till fränder i ätten, klanen och världen.

Dandric återberättarens klan

En mycket speciell klan som besitter en enda by, det mytomspunna fästet Brithombar. Poetisk och kunskapsdyrkande, har ätten av tradition uppdraget att i sånger och legender bevara shaolernas historia. ättlingarna reser mycket och långt, ofta ensamma, och ses med stor respekt, som visa och vetande. Om du vill spela i Dandrics ätt, var beredd på att lära dig många sånger och sagor, och på att få en central roll i intriger som har med legender och historia och profetior att göra.

Ett papper kan inte stå vid sitt ord – Dandric Återberättaren

Förklaring av ordspråket: Skrivna kontrakt hade förr i tiden ingen betydelse för shaolerna. Muntliga löften är fortfarande det som ser som viktigast. Obs: Inför lajvet Eterna X har denna del av shaolernas kultur oåterkalleligen ändras. Shaoler kan numera ofta läsa och skriva.

Sordic Bryggarens klan

Sordics är en ung och frejdig klan, vars ättlingar ses som de gladaste och trevligaste i högländerna. Känd för sitt goda mjöd och öl, och sina byar där krogarna är större än boningshusen. En sordicättling har sin heder, men man låter ibland andra skoja med den, och man lever av de för en shaol ovanliga hantverken att odla säd och potatis.

Drick idag, dö i morgon – Sordic Bryggmästaren, och varje shaol på varje shaolfest någonsin

Förklaring av ordspråket: Så länge vi festar idag är allt annat oviktigt. Vill förfäderna att världen går under imorgon så är det så, om det vet vi inget, men idag är det dags för mjöd. Sordic Bryggmästaren, den tjockaste shaolen som kunnat hålla i ett svärd, valde det här valspråket, och var känd för att kunna göra varje människa till en dryckeskamrat.

Wandurians klan

Wandurians klan var stadsbyggarnas klan och försvann för nästan fem sekel sedan under Tariankrigen, som ändade Segerseklet. Wandurians ättlingar förvaltade det heliga fästet som var döpt efter hövdingen och kallades Wandurians Stad, och hövdingarna hette alla som sin anfader, Wandurian, trots att vanliga shaoler vinner sin egen heder och ära till sitt eget namn, och inte ärver fädernas. Men trots att ätten försvann för så länge sedan har den sedan ett halvsekel synts till igen, sedan en ung man som kallar sig Wandurian samlar skingrade ättlingar för att bilda ätten igen.

Hellre en fet seger än en mager fred – Wandurian Stadsbyggaren

Förklaring av ordspråket: Kan fattigdomen krigas bort så ska den det. Hellre dö med svärd i hand än av svält. Det här ordspråket används ofta för att visa att man inte vill kohandla eller kompromissa, att det är allt eller inget som gäller.

Amwangs klan

Sedan länge utdöd ätt av Evigtroende shaoler.

En shaol är aldrig ensam – Iamwangs prästen

Förklaring av ordspråket: Förfäderna är med en i vinden, och familjen i hjärtat. Det är dock inte helt riskfritt att använda det här ordspråket, eftersom det var Amwangs ordspråk. Hon och hennes ättlingar erkändes som en av de stora ätterna på sin tid, men den har sedan dess upplösts efter många bittra ättekrig. ättens medlemmar var Evigtroende , och det var den Evige som Amwang själv syftade på när hon valde ordspråket, även om ingen riktig shaol nuförtiden tror på den Evige…

Whyniels klan

Whyniel var den hjälte som ledde shaolerna över havet för sjuttio generationer sedan. Hans klan överlevde honom inte. Hans ordspråk är ännu vördat:

En shaol gråter endast blod – Whyniel hjälten

Förklaring av ordspråket: När en Shaol gråter har blod flutit, och när en Shaol gråter kommer någon att få blöda. Man visar sorg bland shaolerna, men riktig sorg är alltid kantad av blod. Det är den dödes utgjutna blod, det är det egna blodet som man villigt ska våga för hämndens skull, och det är sist mördarens blod, som snart ska flyta.