Shaolerna och Högländerna

Kort guide till att spela shaol

 • Bär kilt i någon form (se klädsidorna)
 • Ha ett svärd (kallas hederssvärd)
 • Vet vilken klan du tillhör (har påbrå från) och vad som är speciellt med den, vad som är dess ordspråk och vad det står för
 • Lev enligt “Hederns regler”: Ljug inte, undanhåll inte heller viktiga sanningar för egen vinning, stå alltid vid ditt ord, var stark och rättrådig, acceptera inte orättvisor stillatigande, låt dig inte förödmjukas utan protester, osv
 • Om du känner dig vanhedrad (skäms eller plötsligt inser att du gjort fel): Bekänn ditt felsteg inför alla närvarande och lova att du genom en gärning ska gottgöra din vanheder
 • Vuxna som beter sig svagt eller falskt har förtjänat ditt förakt. Du anser att varje vuxen människa borde vara minst lika stark som du. Barn är en annan sak, men vuxna som inte beter sig rakryggat är verkligen småttigt folk
 • Även om du är en rik lågländare: Romantisera det karga livet i de öde fjällen, där dina förfäder levde. Sjung med i sångerna.
 • Drick gärna mjöd och öl med andra shaoler så fort tillfälle ges
 • Om det kallas till Ting på lajvet SKA du gå dit, oavsett vad för andra plikter du har
 • Det som på tidigare lajv kallades “hederslösa” finns inte mer. Det är inte lätt att förlora sin heder, och om du anser att andra shaoler har vanhedrats ska du betrakta dem som medlemmar av ditt folk som du skäms för (eller hatar) inte värre.
 • Antingen spelar du en “traditionell shaol” från Högländerna, eller en “lågländar-shaol” från ett frihus nere i Lothelien. Gränsen mellan de två är inte alltid tydlig.

Shaoler i Högländerna

Om du spelar en shaol från Högländerna är du troligtvis medlem i ett frihus som är baserat i Lågländerna ändå, samtidigt som ditt hem är de karga vidderna från nord. Din klädsel är troligtvis traditionell och du saknar förmodligen den kulturella förfining som infödda lotheler av shaolisk börd har.

Högländerna är ett fjälligt hedlandskap där shaolerna sedan gammalt haft sina hemländer. Hälften av alla shaoler lever där, den andra hälften nere i klanerna Emars och Aidans bördiga slättländer, eller ännu längre ner, i Lågländerna.

Livet i Högländerna är kärvt och handlar om överlevnad. Detta har format shaolernas kultur som i grunden går ut på att överleva, att vara stark och ta hand om hela den storfamilj som ens gård består av. Shaoler är individualistiska, och betonar att varje individs enskilda styrka och heder är mycket viktig, samtidigt som det viktigaste i shaolernas liv nog ändå är att lova löften till livskamrater, gårdar och klaner om yrkesgärningar, att uppfostra barn eller annat som pågår kort eller lång tid.

De flesta klaner är delvis nomadiska, och handelsresor kan sträcka sig över flera år, liksom krigartider (att upptäcka världen och välja yrke) eller annat som hedern kräver. Shaolerna lever ofta sina liv i perioder, de löften man lovar har alltså slutpunkter.

Shaoler i Lågländerna

Efter Österlandskriget var det gamla shaoliska samhället till stora delar ödelagt. Många klaners länder var helt förstörda, bland annat Mitrans och Warrics, och den siste överhövdingen, Vargas av Emars klan, hade dött. Det föll sig naturligt att många shaoler accepterade erbjudandet från Kung Linya av Lothelien: “Låt era riken bli en del av kungadömet, böj knä inför Henne, och i gengäld ska ni få både boskap och silver att bygga upp era länder med, liksom likvärdig rätt som lothelernas folk att bilda frihus och handla över hela Eterna.”

Förändringen låg i tiden. Redan innan Kriget var många shaoler handlande och bosatta nere i Gelions Hamnar. De traditionellaste klanerna såsom Ilmar och Cynner hade hållit dem för vanhedrade, men efter Kriget förlorade de traditionella sina starkaste röster. Nu, en generation senare, finns en ny generation av shaoler som vuxit upp helt nere i Lågländerna, som klär sig i kilttyger men inte med samma storkilt som de därhemma, och som är berömda och framgångsrika som pålitliga och hedersamma handelsmän, ägare till frihus, och som vet hur man bugar sig vid de lothiska hoven.

Protesterna ljuder ännu från de avlägsnaste fjälltopparna, men ingen hörsammar på nyårstingen de små och fattiga klanernas krav att välja en ny shaolisk överhövding som ska föra ett renande krig mot de lotheliska legionerna.

“Heder finns också i mätta hem med silver på bordet”, som man säger till de skrikande Ilmarättlingarna som kräver meningslös blodspillan och evig fattigdom.

Shaolernas gärning i Kriget och hemligheterna

I det stora kriget mot Österlandet var det först många lågländare som trodde att shaolerna var allierade med fienden – Ty många av österlänningarna bar kiltar. Shaolerna visste tack vare legender som uppdagats de senaste åren att deras ursprung stod i öster för tusen år sedan, och att man flytt Clagh Chostals förtryck, alltså de som nu anfallit.

När hövding Vargas av Emar beslöt att alla klaner skulle enas och strida mot Österlandet sida vid sida med kung Baltzar var det få som invände, men Vargas stupade i Kungaslaget och kriget skulle likväl ha förlorats, om det inte var för Miraklet. En väldig magisk explosion dräpte inte bara fiendens ledare utan gjorde dem också försvagade och förvirrade, och i slutändan vann de sargade resterna av Eternas arméer slaget.

Alla folk försöker göra anspråk på att ha ansvarat för Miraklet. Shaolerna som folk sitter inne på lite mer av sanningen än de andra, men det är inte alla shaoler som har den kunskapen. Vissa klaner, vissa grupper inom de klanerna.

Kung Linya har några nära anförtrodda rådgivare eller soldater som är shaoler, sägs det.