Handelssystem

Regler

Under lajvet kommer handel mellan frihusen vara en viktig del av spelet. Varje hus har handelsrättigheter för ett antal förläningar. Varje förläning producerar ett antal enheter resurser, kallade årsproduktioner, varje år. De sex resurser som finns är Arbetsdjur, Virke, Sten, Mat, Textilier och Verktyg.

Varje hus har också ett antal handelsmål för lajvet. Varje handelsmål är ett uppdrag från person eller organisation som vill ha ett antal resurser till ett visst projekt. Handelsmålen har två nivåer som är värda olika många talenter när målet är uppnått. När huset har de resurser som krävs för att uppfylla ett handelsmål kan de skicka en bekräftelse till beställaren, vanligtvis via områdets duvslag, och således intyga att resurserna kommer att skickas efter lajvet.

Resurserna själva har inget värde. De är endast värdefulla om de resulterar i att ett handelsmål uppfylls. Resurser sparas inte mellan lajven. Det är därför klokt att sälja iväg dem under lajvets gång eller använda dem till handelsmålen.

För att sälja resurser skall en representant från båda de involverade husen skriva på ett särskilt handelskontrakt. För att vara giltigt ska kontraktet stämplas av Lagmästarna under deras öppettider. Gör inte detta skickas inga varor efter lajvet.

Tips

  • Flera handelshus kan ibland ha samma mål. Det är en bra idé att luska ut vem för att hinna före de andra, eller förhandla om en överenskommelse…
  • Handelsmål kan tillkomma under lajvet. Ibland finns värdefulla rykten om vilka resurser som kommer att bli värdefulla. Att köpa på sig de resurserna innan nya handelsmål kommer ut är riskabelt, men kan ge stora vinster…
  • Resurserna har inget bestämt värde. Pengarna för ett handelsmål delas alltså mellan den som har resurserna och de som har målet. Vem som får hur mycket är helt upp till förhandlarna…

Exempel

Hus Sirion har ett handelsmål att sälja sten och verktyg till det Kungliga Palatset som ämnar bygga en enorm marmorstaty av Konung Linya. Om de skickar 3 årsproduktioner sten kan palatset bygga en duglig staty, vilket de betalar 360 talenter för. Om Sirion där emot kan bistå med 7 årsproduktioner sten kan de bygga den magnifikaste staty riket skådat, vilket skulle betala 840 talenter och en exklusiv villa invid palatsets mur.

Sirion beslutar sig för att slå på stort och lägga beslag på 7 sten, vilket de saknar. Efter några samtal får de reda på att hus Hammarstorm har sten.

Eftersom det är Sirion som har handelsmålet är de bara de som vet exakt hur mycket stenen är värd för dem. Hammarstorms representant gissar att deras sten är värt ca 100 talenter per årsproduktion för Sirion och vill ha hälften, dvs 50 talenter, av det för egen del. Sirions representant vet att 100 talenter är under stenens faktiska värde (vid den högre nivån är 840 talenter delat på 7 enheter sten ca 120 talenter per enhet sten). Denne lyckas hålla masken och säger att 50 talenter per årsproduktion sten låter bra.

De båda representanterna skriver kontrakt i triplikat hos Lagmästarna och får var sin kopia. Därefter skickar hus Sirion ett brev till det Kungliga Palatset om att 7 årsproduktioner sten kommer att skickas till statyprojektet.