Handelssystem

Under lajvet kommer handel mellan frihusen vara en viktig del av spelet. Varje hus har handelsrättigheter för ett antal förläningar. Varje förläning producerar ett antal enheter resurser, kallade årsproduktioner, varje år. De fem resurser som finns är Arbetsdjur, Byggmaterial, Mat, Textilier och Verktyg.

Varje hus har också ett antal handelsmål för lajvet. Varje handelsmål är ett uppdrag från person eller organisation som vill ha ett antal resurser till ett visst projekt. Om ert frihus äger de resurser som ett handelsmål kräver i slutet av lajvet så uppfylls det och ert frihus får den belöning som handelsmålet ger. Handelsmålen har ofta två nivåer som kräver färre eller fler resurser.

Resurserna själva har inget värde. De är endast värdefulla om de resulterar i att ett handelsmål uppfyll. Resurser sparas inte mellan lajven utan. Det är därför klokt att sälja iväg dem under lajvets gång.

Själva handeln med resurserna går till så att en representant för varje hus skriver på ett kontrakt om vilka resurser som ska bytas och vad betalningen blir. OBS! För att kontraktet ska bli giltigt måste det stämplas av Lagmästarna under deras öppetider. Görs inte detta skickas inga resurser efter lajvet. Kontraktet är alltså ogiltigt tills det godkänts av lagmästarna.

Lagmästarna kommer att sitta på övervåningen i det nya huset och deras öppetider för kontraktstämpling kommer att stå på lajvområdets anslagstavla.