Frihusens lagar

Frihusens historia

Kung Baltzar påbörjade för 40 år sedan ett väldigt arbete som syftade att omskapa hela det väldiga Lothelien till ett enhetligt rike. Hans första och främsta verktyg för detta var Frihusen.

Konung Baltzar bestämde i all sin vishet att sättet som de stora stridigheterna inom riket skulle överbryggas var genom att sätta rikedomar i händerna på de som kunde samarbeta, och detta genom handel och fria resor, just bland de som förstod hur freden skulle hanteras.

Efter Österlandskriget, när även Högländerna och några handfullar woader blev en del av Lothelien, blev det allt tydligare att de frihus som var framgångsrika blandade medlemmar från olika delar av riket, så att de kunde handla i de olika delarna, och bli framgångsrika på många platser. Trots allt fanns hästar, tjära, pälsar och kött i övermått norröver, medan Loheliens väldiga kornbodar och ändlösa grönsaksträdgårdar saknade motstycke i det gamla Lothalia, där vinodlingar och oliver odlades i södern och djupa gruvor fanns i bergen. Att föra alla dessa varor kors och tvärs skapade naturligtvis ett nytt välstånd, och det kom mest av allt dem till godo, som kunde samarbeta.

På så vis skapades den mest bestående freden i Lothelien.

Hur fungerar frihusen?

Frihusen ska enligt lag registreras hos administratörerna i Överministeriet, vilket är en del av kungens regering, dit de högre frihusen får skicka ministrar. Frihusen fungerar egentligen som ett mellanting mellan adelshus och företag, där medlemskap i frihuset skiljer sig från ett adelshus på så vis att medlemskapet aldrig (egentligen) ska vara knutet till släkt eller börd. Vem som helst kan bli upptagen i ett frihus, så länge frihuset självt tillåter det.

Att vara medlem av ett frihus innebär att äga de papper som krävs för att man ska få resa och göra vad som tillkommer en “fri” medborgare i riket. Medlemmar av frihus har respass, medan de som saknar respass (bönder och enklare borgare i städerna) får köpa tillfälliga respass om de nu vill resa någonstans. Varför de nu skulle vilja det?

De två högre nivåerna av frihus (Sköld- och Kronhus) får skicka vardera en minister från sitt hus till Överministeriet, som är kung Linyas beslutande rådsförsamling, alltså en slags riksdag. Denna minister är oftast inte husets hövitsman, eftersom hövitsmannen behövs på hemmaplan för att leda huset.

De sju kronhusens ministrar har dessutom tillgång till Kronkabinettet, som är en slags inre, rådgivande cirkel som får passera de förhängen som avgränsar Kungens egna kammare, innerst i huvudstadens innersta palats.

Frihus leds av en hövitsman. Alla hus har en frihusstav, vissa har också en sköld, och sju av de som har sköld har även en krona.

Vissa frihus har flera nivåer av hierarkier, andra är väldigt jämställda inbördes. Vissa hus har bara en handfull invigda medlemmar trots att de är stora och rika, i andra görs samtliga anställda till medlemmar med rösträtt om husets framtid.

Att sväras in som medlem i ett frihus – “Lotheliens Trohetsed”

Det är en stor sak att bli medlem av ett frihus, och det påverkar hela livet. Kungarna Baltzar och Linya har alltid krävt en offentlig ed av den som blir med i ett frihus, vilken ska sväras inför kungliga administratörer av tillräckligt hög rang. Eden heter “Lotheliens Trohetsed”, men kallas ibland “Frihus-eden” lite slarvigt.

Ceremonin går till som så att individen knäböjandes (om det rör sig om en adelsman: Knäböjandes på adelns vis med ett knä fram och händerna i en särskild ställning) inför Konungens representant samt sitt frihus representanter läser upp eden:

Jag, X av Y län/klan/hertigdöme/stad, svär mig härmed till:

Den höga Konungens tro och lov

Det stolta Lotheliens eviga välgång

Hövitsmannen i mitt fria hus: Stav/Sköld/Kronhuset XXX

Trofast, Rättrådigt, Omutligt

Jag sällar mig härmed till de styrandes skara

Jag gives makt att resa, handla, fara och äga

Dessa plikter skall jag rakryggad bära

Trofast, Rättrådigt, Omutligt

Viss är jag om att all makt mig given, liksom själva livet,

Kan tas ifrån mig av vår Konung

Därest jag förbryter mig mot min ed,

Evigt varde Konungens rike

Trofast, Rättrådigt, Omutligt

 

Vilka är frihusens nivåer?

Stavhus är den enklaste nivån av frihus. När Konungen ger status av frihus till en skara människor, ofta handlar det om utbrytare ur ett annat frihus eller om en framstående familj i en stor by eller stad, sker detta genom att en särskild stav överräcks till husets hövitsman, alltså ledaren. Alla frihus har således en sådan stav, men de som inte också har fått status som “Sköldhus” har inte rätt att rösta i nationalrådet, som beslutar i stora frågor som rör riket. Det finns hundratals stavhus.

Sköldhus är nästa rang och kan ges till de stavhus  som blivit nog stora och framgångsrika. Oftast krävs goda relationer med militären samt kontakter inom adeln för att få sin status som sköldhus, inte minst eftersom det också krävs att man har närvaro i mer än en stad, och har möjlighet att betala några väldigt stora avgifter till kronan för att bevisa sin finansiella stabilitet. Militären kan ge lån och försäkra goda inkomster för handeln, medan adelsmän kan äga makt att hindra stavhus från att få närvaro i deras städer genom sitt inflytande. När man väl får sin sköld väljs motivet av frihuset självt, medan en avmålning av skölden hängs upp vid hovet i huvudstaden, i salen där Överministeriet sammanträder. Det finns cirka femtio sköldhus i Lothelien

Kronhus är en typ av “adelstitel” inom frihusen. Den egentliga “adeln” (se nedan) är alltså de gamla lothiska titlarna, vilka har makt mest för att de alltid haft det, medan “kronhus” är en titel som ett litet fåtal sköldhus kan ha, och som ger huset möjlighet att introducera vissa av sina företrädare vid det kungliga hovet. Det finns exakt 7 stycken kronhus, varken fler eller färre. Makten som tillkommer ett sköldhus om det upphöjs till kronhus är indirekt men kan vara hur stor som helst: Man kan bli rådgivare direkt åt kung Linya, man kan bli vän med de allra högsta i riket, man kommer med all säkerhet att bli införstådd i hemligheter som annars aldrig kommer ner genom leden. Många sköldhus ute i riket viskar surt att Överministeriet bara är en chimär eller rökridå där besluten inte spelar någon roll, eftersom Kronhusen bestämmer allt tillsammans med kung Linya innan något kommer upp ens för diskussion i Överministeriet…