Följen

Vem bestämmer över frihusen och kan man skapa sitt eget?

Lajvkampanjen kommer att fokusera på de olika frihusen, och de utgör många eller majoriteten av lajvets följen, som det är tänkt. Spelarna kommer att få styra alla aktiva frihus, även om alla frihus också kommer att ha en del roller som inte är på lajvet, som man kan kommunicera med genom “duvslagsintriger”.

Det finns tre frihus att välja på som arr redan har skrivit in i intrigerna, och till Eterna 10 får man skapa några till (vi har sagt 3 st). Det kräver bara att ni är några personer (minst 5) som har en idé för detta. Ta kontakt med oss som arrangerar och för en dialog för att skapa ett frihus, och när frihuset väl är skapat kommer dess spelare att ha lika stort förtroende att driva det som de frihus vi skapat på förhand.

Om du vill skapa ett frihus, tänk bland annat på följande:

 • Skapa ett frihus med blandad härkomst. Det finns inlajvs-skäl till att det måste vara så: Kontakter är ALLT i Lothelien, homogena frihus har det därför svårare.
 • Grupper från gamla Eternalajv kan alltså inte återkomma som ett frihus: Baltzar slog sönder det gamla Eterna och de grupper som fanns förr är nu splittrade mellan olika frihus.
 • Vi ser allra helst att ni aktivt tar emot utomstående roller till frihuset. Arr kommer inte att tvinga er grupp att ta emot fler, men vi kommer alltså att föreslå det.
 • Ert frihus kommer att skrivas in i intrigerna och ha en lika central roll som de färdigskapade frihusen.

Maila arr på lohelien@gmail.com om ni vill skapa ett frihus.

Alla (max) sex hus som deltar på detta lajv kommer att vara av rangen sköldhus.

Följen

Treväga garnison

Bakgrund: De bofasta i Treväga utgörs av ett antal militärer samt värdshuset och några andra yrkesmän. Värdshuset har drivits av olika frihus sedan Lothelien bildades, allteftersom olika hus stigit och fallit i gunst hos det lokala distriktet.

Gruppkultur: Spela i denna grupp om du vill vara med och ta hand om Trevägas “institutioner”, alltså värdshus, duvslag, ordningsmakt, handelsplats, smedja eller annat. Du är välkommen att hitta på fler saker som finns på platsen, om du kommer på något särskilt du vill administrera eller göra!

Gruppintrig: Gruppen har ett antal speciella ansvarsområden och uppgifter, en del mer eller mindre arrstyrda / offrelaterade, men alla spelare som spelar här kommer att ha samma typ av intriger som övriga spelare med egna mål och relationer. Skillnaden är att man inte kommer att vara direkt inblandad i politiska intriger, och att man antagligen kommer att ha en del extra praktiska saker att göra!

Huset Nox-Celwidd

Frihuset Nox-Celwidds emblem.

Bakgrund: Den urgamla lothiska adelsfamiljen Nox kan räkna sina anor bakåt i tusen år. När Baltzar efter Splittringskriget berättade att alla adelsprivilegier skulle börjas ersättas av tramsiga “frihus” protesterade familjen Nox väldeliga, men Baltzars svar blev att konfiskera flera av ättens gods och ägor. Efter Österlandskriget hade husets store son och arvtagare Artus Nox kämpat sida vid sida med shaolen Celwidd av Adwin, och när allt var över var de unga männen inte bara livskamrater, utan också de främsta av sina familjer, för många hade stupat i slaget. Celwidd och Artus förenades och allierade sina släkten, och en stor del av hela Adwins klan flyttade sig till hedarna på ätten Nox hertigdöme. Med hjälp av Celwidds vänner i shaolklanen Rynna och några medlemmar från det gamla Gelions förlorade handelshus grundade man ett starkt handelshus som inom kort lev rikt. Flera av shaolerna har börjat lära sig det lotheliska hovets vanor, och ynglingar från hertigdömet har lärt sig rida över fjällen i Adwins gamla land. Huset är känt för att hålla en enad fasad utåt, även om det ryktas att det kommer att splittras när också Celwidd dör, för han är gammal och sjuklig och verkar ha förlorat lusten att leva när hans älskare Artus dog.

Gruppkultur: Inom sköldhuset Nox-Celwidd råder ett absolut förbud att håna medlemmar av det andra folket: Hur fåniga än shaoler tycker att de lotheliska bugningarna är, får man inte dra på mungiporna åt det, och tvärtom får lotherna i huset inte se ner på shaoliska kämpalekar eller smäktande sånger om någon gammal förfaders idiotiska hjältedöd. En stor respekt har vuxit fram mellan de båda husen, även om oro finns för att huset är så rikt och fortfarande delat att det kommer att splittras när Celwidd av Adwin dör, vilket bör ske snart.

Gruppintrig:

 • Huset jobbar hårt på att introducera en shaol vid det lothiska hovet, och detta med en egen titel, inte som ingift friherre till någon i huset Nox. Detta hoppas man ska få shaolerna i huset ännu lugnare med sin tillvaro i Lothelien, plus större erkännande från den övriga lothiska adeln.
 • Huset behöver två ledare. Just nu är Artus Nox plats vakant, eftersom Celwidd inte utsett någon. Celwidds död kommer att innebära en maktstrid, vilken kommer att bli ännu värre om han inte valt Artus efterträdare än. Det finns ingen självklar efterträdare på varken Celwidds eller Artus plats – De båda ledarna adopterade två barn, men huset Nox ser inte dessa båda som automatiska medlemmar av huset, och i båda läger finns annars flera kandidater till de båda platserna.
 • Artus Nox satt OCKSÅ på en hertigtitel, som nu anses vakant eftersom han inte hade några eget avlade barn. Titeln tillhör fortfarande ätten men man har inte enats inom den om en kandidat som ska bära titeln ännu. Enas man måste nu en ansökan skickas till Kung Linya om vem som ska bära titeln, och sannolikt behöver man stöd av Akademien för att styrka att kandidaten verkligen har rätt till tronen.
 • Klanen Adwin har forskat mycket om sådant som ännu hålls hemligt efter Österlandskriget. Vad de kommit fram till vet bara de själva, och det är troligt att adwinättlingar i frihuset Nox-Celwidd vet något om detta.

 

Huset Sirion

Frihuset Sirions emblem.

Bakgrund: För 40 år sedan kom woaden Stjärnvarg ned från woadskogen, och efter vad man i huset tror sig veta blev hon utestängd från skogen när den slöt sig. Legenden säger att hon inte fick komma in för att hon trodde på handel och att woaderna hånade henne genom att kalla henne “Vägvandrare”, alltså någon som föredrog att gå på stenlagda vägar. Mycket mer är inte känt om Stjärnvarg, husets grundare och symbol, men man vet förstås att hon hörsammade kung Baltzars kallelse att grunda frihus. Numera är Stjärnvarg en mytisk person som ingen tror sig säkert ha sett fatta affärsbeslut, skriva på kontrakt eller köpslå om varor på en marknad. Hon har, nu liksom då, haft en triad rådgivare under sig som officiellt äger huset Sirion. Legenden både inom och utom huset gissar att Stjärnvargs roll är siarens: Hon kan läsa affärsmöjligheter i stjärnorna, hon kan se i människors hjärtan om de ljuger, och hon kan knyta de klokaste rådgivarna till sig genom sin varma, hypnotiska blick som fångar all godhet här i världen. Stjärnvarg själv lämnar nuförtiden sällan hemmet i Dantharshamn.

Gruppkultur: Huset är ganska löst sammanhållet, men medlemmarna närmast dyrkar Stjärnvarg, och när man får brev från henne lyder man dem slaviskt, även om breven nästan alltid är formulerade som kryptiska förutsägelser eller möjligtvis vänliga förslag.

Ett litet råd på tre personer fattar de exekutiva besluten i huset Sirion och är de officiella förvaltarna. Ofta har medlemmar av den adliga ätten Therenne haft en av de tre platserna.  Medlemmarna i huset har till en majoritet lohelsk bakgrund och dess hem finns i Dantharshamn, men medlemskapet är annars ganska blandat, och många av de Mitran-shaoler som blev kvar efter kriget finns i huset.

Gruppintrig:

 • Huset Sirion följer en plan. Bara Stjärnvarg vet vilken planen är. En högljudd medlem av huset påstår att han slutat tro på den Evige och istället börjat tro på Stjärnvarg. Stjärnvarg säger inget officiellt om sanningen bakom något av detta. Huset gör fantastiska affärer, men om det finns någon större plan vet ingen säkert.
 • Huset har fått utstå mycket skit från militären på grund av rykten om att Stjärnvarg skulle vara någon slags häxa – Det har till och med viskats att hon skulle vara RaIwyn själv! Dessutom är ju huset Sirion fullt av loheler och bara det misstänkliggör ju huset per automatik. Fler än en gång har man hittat agenter från Beringers Fristat insmugna i huset! Förföljelserna skapar en viss underdog-sammanhållning i huset, men också utbrytartendenser från sådana som bara vill göra bra affärer.
 • Den gamla lohelska adelsätten Therenne har många fingrar i huset Sirion. De ses som lite “hala” av andra, och agerar ofta lite bittert, som om de fortfarande är sura på att ThenIas Therenne aldrig fick bli kung över Öst-Lohelien, som han ville för många år sedan. Ätten Therenne har dock stora planer och huset Sirion är en väg vidare för dem.

 

Huset Hammarstorm

Frihuset Hammarstorms emblem.

Bakgrund: Efter Kriget grundade ett gäng lothiska legionärer av låg rang detta hus, och hade med sig en massa Warric-shaoler som fått lämna Högländerna eftersom kriget helt förstört deras land. Från början var Hammarstorm mer eller mindre en slags rövare som drog runt och hotade sig till rabatter på lokala marknader, men efter bara några år skärpte man sig och byggde handelsstationer på många håll i Lothelien, och inrättade en militärisk ordning för att hålla buset i schack inom huset. Sedan dess är huset känt för sina vilda fester, att man inte snackar skit, att man har vänner överallt och att man har stor omsättning men inga rikedomar på hög.

Gruppkultur: Kapten över huset är för tillfället en loth, men huset drar till sig människor av alla folk, och det går ofta väldigt fort att väljas in som fullvärdig medlem av huset, vilket inte gäller för de allra flesta frihus som hellre anställer underhuggare än låter folk bli medlemmar i själva huset. Huset drar till sig många äventyrsglada unga shaoler, liksom missnöjda bönder från landsbygden och det har också passerat många woader genom dess led.

Det är inte tillåtet enligt husets regler att hålla en adelstitel och vara medlem av huset Hammarstorm.

När man får en order av sina överordnade i huset förväntas man lyda ordern ögonblickligen – Annars är man på “permission”, alltså alla stunder på dagen när man inte följer en order. När man är på permission är en lämplig aktivitet att “Hammarstorma värdshuset”, vilket för utomstående verkar handla om lika delar mjöd och soldatvisor.

Gruppintrig:

 • På grund av husets rätt stora framgång men låga inträdeskrav har det kommit med vissa medlemmar som underminerar huset: Antagligen är det spioner från de andra husen, men man vet inte riktigt. Den förra kaptenen över huset, kapten Ylion av Paxion, blev mördad under mycket mystiska omständigheter. Det sägs att skälet till infiltrationen är att huset börjar vara alltför rikt för vissas godtycke…
 • Ofta delar husets ledning ut en slags bonusar till sina medlemmar. Helt plötsligt kan man få en hög silver till skänks, på grund av vinster som gjorts. Detta orsakar förstås många fester, men hur man egentligen tjänar så mycket pengar är en hemlighet som husets ledare har koll på, men knappast någon annan.
 • En väldigt stor del av Hammarstorms medlemmar är också militärer. Eftersom medlemmar av landets militär alltid måste lyda order uppifrån kan huset ibland handikappas av oväntade order utifrån, även om det nu är fred i Lothelien. De andra husen har ju militärer som vakter, men huset Hammarstorm har militärer på de flesta positioner i huset.
 • Huset har många fiender inom adeln, på grund av konflikter som varit både affärsmässigt och personligen. Det har hänt att lågättade adelsmän frånsagt sig sina titlar för att gå med i Hammarstorm, och tvärtom att man lämnat huset för att istället adlas…

Oskapat frihus nr 1

Deltar på lajvet om en skara spelare hör av sig till lohelien@gmail.com och ber att få ta över detta frihus. Det kommer då att vara ett sköldhus och ha sak i de intriger som lajvet och kampanjen handlar om, men resten får ni bestämma, alltså sådant som vilken kultur som dominerar i det, vad dess historia är, vad de primärt handlat med förr och så vidare.

Oskapat frihus nr 2

Deltar på lajvet om en skara spelare hör av sig till lohelien@gmail.com och ber att få ta över detta frihus. Det kommer då att vara ett sköldhus och ha sak i de intriger som lajvet och kampanjen handlar om, men resten får ni bestämma, alltså sådant som vilken kultur som dominerar i det, vad dess historia är, vad de primärt handlat med förr och så vidare.

Oskapat frihus nr 3

Deltar på lajvet om en skara spelare hör av sig till lohelien@gmail.com och ber att få ta över detta frihus. Det kommer då att vara ett sköldhus och ha sak i de intriger som lajvet och kampanjen handlar om, men resten får ni bestämma, alltså sådant som vilken kultur som dominerar i det, vad dess historia är, vad de primärt handlat med förr och så vidare.