Att välja roll

När du skapar din roll behöver du

 • En eller två härkomster
 • Ett följe
 • Ett yrke
 • En svaghet eller ett sätt du är korrupt på

Observera: Du får inte spela samma roll som du spelade på något av de tidigare Eterna-lajven (1-9), och inte heller kommer samma grupper att finnas (oförändrade) från de lajven under detta. Läs mer om det längst ner på den här sidan.

Härkomster

De evigtrogna tillber ljusets och ordningens gud, en tro som kommer från det forna Lohelien. De är givmilda mot varandra, jämlika mellan kön och samhällsklasser och tycker att barn är otroligt viktigt att få. Dock finns en misstänksamhet mot tron och deras levnadssätt är kuvat med stränga lagar.

Lotherna har en prålig och borgerlig kultur. De skryter gärna om sina rikedomar, kan sina släkttavlor och ser gärna ned på de andra folkgrupperna i Lothelien.

Shaolerna härstammar från nordliga bergsområden. De har en stark känsla för heder, ärlighet och individens styrka. Varje Shaol tillhör en klan och bär dess kiltmönster. När det kallas till ting samlas alla shaoler, oavsett andra plikter.

Woaderna är ett mystiskt folk som härstammar från en magisk skog som nu är sluten, även för dem. Deras sagor rymmer många hemligheter och de upprätthåller sina seder bäst de kan. På senare tid har Woadkulturen kommit på modet och Lotheliens elit betalar bra för folkets mer exotiska uttryck.

Följen

Treväga Garnison utgörs av ett antal militärer samt värdshuset och några andra yrkesmän. Värdshuset har drivits av olika frihus sedan Lothelien bildades, allteftersom olika hus stigit och fallit i gunst hos det lokala distriktet.

Huset Nox-Celwidd springer ur en urgammal lothisk adelsfamilj och en driftig shaolklan. De styrs av två överhuvud och är kända för sin enade front utåt. Man gör bäst i att viska när man nämner ryktena om husets interna splittringar.

Huset Sirion grundades av den nu legendariske woaden Stjärnvarg. Hon gick från att hånas av sina fränder till att nu närmast dyrkas av hela sitt hus. Att huset dessutom är fullt av loheler gör bara Stjärnvarg mer suspekt.

Huset Hammarstorm har en närmast lohelsk jämlikhetskultur. Det kontrasteras med husets paramilitäriska struktur och vilda fester. Att de härstammar från ett rövarband kan förklara deras förakt mot adel och blått blod.

Eller skapa ditt eget frihus! Är ni en grupp på minst fem personer med en idé på ett ej tidigare skådat frihus kan ni bygga det från grunden. Prata med arr!

Yrken

Frihusmedlem är den som tillhör ett frihus som invigd delägare. Man behöver inte äga mycket, men man kan räkna sig som “av Huset”. Långt ifrån alla som ingår i ett frihusfölje är medlem av huset, och ofta är det en väldigt stor sak att bli invigd i det. En del hus (som Hammarstorm) har lägre krav, andra (som Nox-Celwidd) har höga krav för att inviga nya medlemmar i huset. Att vara medlem av ett frihus innebär på lajven att man ska göras delaktig i att besluta om husets framtid.

Lothelsk adel äger fortfarande stora tillgångar som de investerar i diverse företagsamheter. De har tydliga könsroller där kvinnor ska vara förnuftiga och myndiga medan män ska vara känslomässiga och ärelystna. I Treväga bryr de sig om politik, hovintriger, rikedomar, etikett med mera. Räkna med att dricka mycket vin och att öva på att buga snyggt.

Akademien är Lotheliens huvudsakliga kunskapssäte. Det består av tre Associat som tävlar om att förklara olika företeelser och att äga rätten om att utbilda inom olika fält. I Treväga deltar de i akademiska debatter, undersöker Eternas dolda hemligheter och strävar efter att bli erkända som stora tänkare som förklarar livets alla gåtar med lika storvulen som hemkokt visdom.

Militären är Konung Linyas förlängda arm. Den består av byråkrater och hyrsvärd, men även officerare och en del reguljära soldater. Den sysslar dels med att kuva uppror och skydda landets befolkning, men också med att driva in skatt och annan administration. Militären äger all mark i Lothelien som inte faller innanför stadsmurar. I Treväga är militären till nöds en del av ordningsmakten, exempelvis om rövare anfaller, annars en del av frihusen som soldater, ägare eller annat.

Handelsmän och utlånare är frihusens hjärteblod. När de stora krigen var över spreds det gamla Gelionska sättet att handla över världen, och nu utgör handelsmännen de som har hand om varor, kontrakt och all annan handel i Eterna. I Treväga sysslar de med allt från köpslående till indrivning, allt från diplomati till räkning och bokföring.

Stigfinnare och jägare kan de skogar som omgärdar Treväga. Deras tjänster är oumbärliga eftersom väldiga delar av Eterna fortfarande är täckta av skog, och utanför de allra bördigaste floddalarna är det stigfinnarna som leder alla resor.

Tjänare, hantverkare och daglönare: Att spela en “lågrankad” individ som ingår i ett frihusfölje kan verka tråkigt, men kan också vara en helt fantastisk roll där man alltid har något “att göra” på lajvet. Tjänare kan vara en adelsmans högra hand (eller i hemlighet hennes lönnmördare), medan daglönare och hantverkare alltid har något att göra med händerna på platsen.

Tjuvar, spioner och rövare: Om du väljer en av dessa roller kommer du naturligtvis inte att springa runt på lajvet och presentera dig som det – Du kommer antagligen också att ha ett av de andra yrkena som “täckmantel”. Det finns möjlighet att spela rövare i skogen där du spelar en roll som hela tiden befinner sig ute i skogen och på natten eller under andra omständigheter smyger dig in till byn, detta kräver dock väldigt mycket av dig både fysiskt och psykiskt – Det är tungt, kallt och ensamt. Spioner är utsända från Beringers Fristat, som har sin egen idé om Eternas framtid, och som har innästlade agenter här och där i Lothelien. Tjuvar är kämpande entreprenörer som vill göra sig själva rika, helst jättesnart…

B-styrka: Om du inte vill spela en roll på lajvet på traditionellt vis utan stå till arrangörernas förfogande och spela roller som gör korta uppdykanden eller bara agerar som skurkar en kort stund så är du “B-styrka”. Kryssa i det i anmälningsformuläret i så fall! Arr hjälper dig med boende och kläder mer än i andra roller.

Svagheter och korruption

Spelet i Lothelien går ut på att bygga ett korthus; förr eller senare faller allt samman. Ju spektakulärare desto bättre! För att skapa spel behöver du därför också en svag punkt eller någon slags moralisk röta. Helst båda! Här följer några förslag:

 • mutverksamhet
 • utpressning
 • smuggleri
 • bedrägeri
 • kärleksaffärer
 • en besatthet
 • någon som fick ta ditt fall
 • skelett i garderoben
 • falska papper
 • oäkta släktband
 • eller något ännu roligare!

Mer om hur vi kan sylta in din roll i Lotheliens skumraskaffärer tar vi via intrigmailen.

Gamla roller och gamla följen

Det har gått 40 år i kampanjen och vi vill inte att någon fortsätter på sin gamla roll på något direkt vis, exempelvis spelar en son/dotter som är så nära den gamla rollen det någonsin går. Det går bra att spela en släkting eller liknande roll så länge de skiljer sig åt litegrann åtminstone, men vi uppmuntrar att man tänker nytt.

På samma vis kommer vi inte att tillåta gamla följen att återuppstå som något av de oskapade frihusen eller dylikt, vilket är en regel som kommer av rättviseskäl eftersom vi verkligen vill skapa en nystart i kampanjen där vi nu har förändrat världen så att vissa folk har sämre möjligheter än andra med kontinuiteten. Även detta är fast förankrat i inlajv-anledningar, inte minst att kungarna “söndrat och härskat” för att krossa all gammal makt och samla all ny i sitt nya system.

Vi beklagar förstås att båda dessa regler kanske minskar det stora engagemang som många av er visat för kampanjen, och vi har inga planer för fler hopp i kampanjen eller annat detaljstyrande på detta vis. Samtidigt kan både följen och gamla rollers ambitioner leva vidare i förändrad form, exempelvis kan delar av gamla följen finnas upptagna i nya frihus och ättlingar till kampanjroller kan alltid minnas sitt arv i nya yrken i ett förändrat Eterna.