Guide till att välja roll

Här finns en översikt av de kulturer och följen din roll kan tillhöra under lajvet. Grupperna du spelar i är jätteviktiga för hur din upplevelse blir, resten är din rolls egenskaper och din intrig.

När du anmält dig kommer en intrigarrangör att kontakta dig för att i dialog med dig diskutera fram alla aspekter av din roll som behövs och ge dig en fullständig intrig så att du (precis som alla andra) verkligen blir lajvets huvudperson!

Arrangörerna älskar att ge dig förslag på roller om du känner dig osäker eller vill bolla idéer! Maila oss på lohelien@gmail.com, hitta oss på facebook eller skriv i discorden (länk i antagningsmailet)!

Det finns några särskilt sökta roller, både roller med hårt styrda, spännande intriger, och värdshuspersonal som får gratis lajv mot att hjälpa till i köket. Maila arr för mer info!

Kulturer

De evigtrogna tillber ljusets och ordningens gud, Iiud, en tro som kommer från det forna Lohelien. De är givmilda mot varandra, jämlika mellan kön och samhällsklasser och tycker att barn är otroligt viktigt att få. Dock finns en misstänksamhet mot tron och deras levnadssätt är kuvat med stränga lagar.

Lotherna har en prålig och borgerlig kultur. De skryter gärna om sina rikedomar, kan sina släkttavlor och ser gärna ned på de andra folkgrupperna i Lothelien. Som loth måste man kunna mycket om det lotheliska samhället, exempelvis lite om adeln, om akademierna, om huvudstaden, om seraljer och hur man uppför sig ordentligt.

Shaolerna härstammar från nordliga bergsområden. De har en stark känsla för heder, ärlighet och individens styrka. Varje Shaol tillhör en klan och bär dess kiltmönster. När det kallas till ting samlas alla shaoler, oavsett andra plikter.

Woaderna är ett mystiskt folk som härstammar från en magisk skog som nu är sluten, även för dem. Deras sagor rymmer många hemligheter och de upprätthåller sina seder bäst de kan. På senare tid har Woadkulturen kommit på modet och Lotheliens elit betalar bra för folkets mer exotiska uttryck. Bortom sådan ytlighet sägs det att woadernas visaste har kunskap om världens egentliga beskaffenhet.

Följen

Huset Skuggväv är kända för sina smakfulla sidentyger och sin informationshandel. Vissa anklagar dem för utpressning och smuggling, men huset Skuggväv är lika känt för sina välgörande ändamål. Mången rännstensunge har i husets vård blivit rik och aktad. Lother och woader är de vanligaste folken i huset, vars medlemmar gärna rör sig på nätterna där de inte syns, men kanske ändå märks på sin doft av rökelse.

Huset Nox-Celwidd springer ur en urgammal lothisk adelsfamilj och en driftig shaolklan. Det har sina första år styrts av två överhuvuden, en lothisk adelsman och en shaol, och är kända för sin enade front utåt. Man gör bäst i att viska när man nämner ryktena om husets interna splittringar. Grundarna har nyligen dött men huset består. Rykten säger att det besitter en oanad makt och att husets medlemmar har en genväg till självaste kungens öra.

Huset Sirion grundades av den nu legendariske woaden Stjärnvarg. Hon gick från att hånas av sina fränder till att nu närmast dyrkas av hela sitt hus. Att huset dessutom är fullt av loheler gör bara Stjärnvarg mer suspekt. Sirion är känt för sin rättvisesträvan och sitt breda kontaktnät riket över, förutom för de galna planer huset stundom ger sig hän åt när Stjärnvarg skickar nya order…

Huset Hammarstorm har en närmast lohelsk jämlikhetskultur, fastän det är fullt av människor av alla folk. Rättvisan inom huset kontrasteras med husets paramilitäriska struktur och vilda fester. Att de härstammar från ett rövarband kan förklara deras förakt mot adel och blått blod. Huset är nu ett kronhus, ett av rikets finaste och mäktigaste hus.

Kungens följe är en grupp vars syfte på lajvet är hemlig. Spelar man i denna grupp kommer man, oavsett vilken roll man har, att ha en tydlig intrig och förväntas spela fullkomligt lojal mot kungen. Det är inte “B-styrka” (alltså att man är offlajv stora delar av tiden) men intrigen/rollens funktion kommer att vara styrd.

Värdshuset utgörs av pigor och drängar som fixar med matlagning, vedhuggning, ordning i värdshuset och annat som mest är hårt jobb (på riktigt). Man får gratis lajv men lovar, om man spelar i gruppen, att jobba så mycket som behövs under lajvet.

Svagheter och korruption

Spelet i Lothelien går ut på att bygga ett korthus; förr eller senare faller allt samman. Ju spektakulärare desto bättre! För att skapa spel behöver du därför också en svag punkt eller någon slags moralisk röta. Helst båda! Här följer några förslag:

 • Mutverksamhet
 • Utpressning
 • Smuggleri
 • Bedrägeri
 • Kärleksaffärer
 • En besatthet
 • Någon som fick ta ditt fall
 • Skelett i garderoben
 • Falska papper
 • Oäkta släktband
 • Eller något ännu roligare!

Mer om hur vi kan sylta in din roll i Lotheliens skumraskaffärer tar vi via intrigmailen.

Gamla roller och gamla följen (för er som var med 2014 och tidigare)

Det har gått 40 år i kampanjen och vi vill inte att någon fortsätter rakt av på sin gamla roll på något direkt vis. Det går bra att spela en släkting eller liknande roll så länge de skiljer sig åt, men vi uppmuntrar ännu mer att man tänker nytt.

Av rättviseskäl vill vi skapa en nystart i kampanjen där vi nu har förändrat världen så att vissa folk har sämre möjligheter än andra med kontinuiteten. Även detta är fast förankrat i inlajv-anledningar, inte minst att kungarna “söndrat och härskat” för att krossa all gammal makt och samla all ny i sitt nya system.

Vi beklagar förstås att båda dessa regler kanske minskar det stora engagemang som många av er visat för den förra kampanjen, och vi har inga planer för fler hopp i kampanjen eller annat detaljstyrande på detta vis. Samtidigt kan både följen och gamla rollers ambitioner leva vidare i förändrad form, exempelvis kan delar av gamla följen finnas upptagna i nya frihus och ättlingar till kampanjroller kan alltid minnas sitt arv i nya yrken i ett förändrat Eterna.