Årets lajv – Eterna 11

ETERNA 11 – ORMARS LÖFTEN

Vad är det här?

Eternalajven handlar om Treväga, en by och handelsplats som är mittpunkt för intriger och äventyr. Nio storlajv hölls med slutpunkt 2014, varefter kampanjvärlden har utvecklats och förnyats. Målet är ett intrig/stadslajv kring folken i Eterna, och rollernas beslut avgör framtiden för alla dess folk. Det mystiska som försiggår i skogarna är en del av det som sker, samtidigt som lajven kommer att rymma både de som vill spela baksluga borgare, tjuvaktiga tjänare, hedervärda hyrsvärd, burleska barder eller skuggande skogsvandrare. Alla spelar människor, och magi finns, även om magi i Eterna aldrig innebär annat än att du behöver spela på det du märker med dina sinnen.

Ett Eternalajv innebär att vi tar hand om alla nya och hjälper dem in i kampanjen ordentligt så att man förstår hur man gör när man lajvar, så att man har en bra roll att spela, och så att man är väl förberedd när det väl börjar. Det är lite mindre spring-i-skogen än förut (annat än för vissa roller!) och ett mer tillgängligt spel där alla roller kan få skäl att interagera med alla andra. Man spelar på lajvet medlemmar i “frihus”, som är en slags korsning mellan lågadel och handelshus. På Eternalajven förr deltog cirka 140 personer, 2018 var det 40 och vi välkomnar alla deltagare oavsett hur stort lajvet blir.

Visionen är, sammanfattningsvis, Eternalajv som förut, med lite förändrade kulturer och en nystart för roller och grupper.

ETERNA XI – ORMARS LÖFTEN

Kung Linya har oväntat utlyst att det kommer att bli krig mot “Förrädarna som hotar Kungariket”. Efter kungörelsen mörknade Lotheliens luft av brevduvor. Är det Beringers Fristat som Kungen tänker krossa? Alltså den lilla resten av det forna fienderiket som bestod av av galna präster och rovriddare? Det verkar märkligt och kostsamt. Varför krossade Kung Linya huset Leonidas förra året? Finns det fler förrädiska frihus än dem? Vill kungen kanske kriga också mot de fria Högländarna och woaderna i skogen, de som står utanför Kungens maktcirklar och som viskas minnas viktiga ting som andra glömt? Vet Kungen något om en kommande återvändo från Österlandets mörkerhärar?

Alla handelshus måste nu visa sin lojalitet mot Kronan genom att skicka soldater och resurser till kriget. Det verkar dyrt och märkligt – Varför äger kriget rum, vad är målet, vem ska bekämpas? Är det verkligen bara yttre fiender man menar? Kungen kräver löften och ger inga svar. Ändå har inget frihus råd att vägra Kung Linyas kall, särskilt inte när det talas om förrädare mot kronan. Under ytan sägs det att vissa frihus har hemliga handelsrelationer med kronans fiender, och att vissa hoppas mer än andra att kriget kan undvikas helt.

Lothelien är fullt av brutna folk som funnit vänskap i rikets frihus. Shaolerna slits mellan sin höga heder och de krav på bugningar och nya lojaliteter som nu avkrävs dem. De som är troende till Den Evige befarar att Kungens godhet mot deras tro är vad som nu är slut. Den gamla lothiska högadeln saknar sin ensamrätt till rikets makt. De visa i skogen vet att nycklar finns kvar till Eternas gåtor.

Eternas öde finns i frihusens händer. Spelarna styr om tillit och allianser, eller dolkstötar och förräderi, ska färga dess framtid.

Vad har hänt sedan sist i Eterna?

Eterna 10, Baltzars grav (2018): Kung Linya av Lothelien hade störtat ett av rikets mäktigaste frihus, kronhuset Leonidas, ner på förrädarnas avskrädeshög och dess rika tillgångar skulle auktioneras ut. Vad förräderiet bestod i var inte klart för många och blev inte mycket klarare under lajvet, men kronhustiteln köptes av huset Hammarstorm som nu kan ståta sig som ett av rikets finaste hus. En medlem av det huset, Bellatrix Hammarstorm, blev arresterad av drottningens soldater men rymde under fångtransporten och är ännu försvunnen. Woader med egna ärenden figurerade i byns utkanter och en av de okuvade Warric-högländarna hade ett kärvt budskap om vad de ansåg om klanen Adwins medverkan i kriget för trettio år sedan. Ceremonin kring Baltzars grav i Treväga blev på det hela taget mycket liten och bortglömd.

Förra storkampanjens slut: Där vi lämnade kampanjen i lajvet Sagors Slut hade många väldiga intriger just tagit slut, och andra började. Woadernas magiska saga såg dem låsa sin kraft till sin skog och gå in i den för att aldrig komma ut igen, shaolerna slöt fred med dem och varandra, och löste många av de gåtor som sjungits kring deras ursprung och gamla legender. Det arma Lohelien föll för kung Baltzars legioner efter riddar HoIvannes förräderi och CordelIa Therennes osinnligt sluga falskspel. Grevinnan Beringer räddade sitt hörn av Eterna till friheten för de Evigtroende, medan lotherna enade båda kungadömen och staden Gelion till det återförenade riket Lothelien.

Vad som hände de första tio åren efter storkampanjens slut: Det har sedan dess (Eterna 9) gått 40 år. Efter Iudarias fall drev kung Baltzar med tyrannisk effektivitet genom många kontroversiella beslut såsom att tillåta den Eviges tro i hela riket (vilket gjorde de gamla lothiska ädlingarna arga), men på andra sidan svek han sina avtal med ätten Therenne och lät de som hjälpt honom att erövra riket äga inte mer än mindre förläningar. Den gamla kyrkan fick några år med en Helig Fader i Iudaria (den gamla lohelska huvudstaden som snart döptes om till Rimalion) men snart försvann även den siste kyrkoledaren, NIkodemus. Den Eviges tro förblev tillåten, men inte kyrkorna. In i skogarna försvann woaderna, kanske för alltid, även om få ännu minns riktigt vad som hände i deras stora saga för 40 år sedan nu. Skogen kallas nu Förbjuden. Högländerna fick en orolig fred även de under hövding Vargas, som var omstridd men en stark ledare. Längst i öster kvarstod en liten rest av det fria Lohelien: Beringers Fristat, fattigt och välbefäst.

Österlandskriget startar: Missnöjet i Lothelien blev snart allt värre, samtidigt som Baltzar hade armén i sin hand och fick många nya vänner eftersom han släppte handeln fri och skapade mycket rikedomar. Efter ett decennium kom emellertid kriget till Eterna: Över havet kom en fruktansvärd här, det folk man kallade Österlandet, och landsteg i shaolernas riken. De kiltklädda främlingarna besegrade enkelt de närmaste högländska klanerna, och kom som en erövrarmakt ner mot de gamla loheliska grevskapen, ända ner mot Gelionfloden.

Det fruktansvärda kriget: Konungens härar fick där stöd av Ilia Beringer med sitt fria folk, av högländernas samlade härar, och av stigfinnare från woadernas skogar. Vittbesjunget är det fruktansvärda slag där överhövding Vargas av shaolerna, konung Baltzar av Lothelien och drottning Ilia Beringer red till sin sista strid tillsammans. När de fallit var fiendens här ändå driven på flykt, och under ledning av Baltzars dotterdotter Linya tog Eternas härar upp förföljelsen, och rensade slutligen sitt land igen.

Kung Linya omvandlar riket: Kriget gav en förbrödring som skänkte ett lugn åt den döde Konungens alla reformer, och kung Linya har härskat sedan dess i ett Lothelien som nu anses omfatta även de närmsta Högländerna, ja allt utom de avlägsnaste bergstrakterna med de särskilt konservativa klanerna, och förstås den evigt självständiga Beringers Fristat. I detta väldiga rike är det frihusen som är den största maktfaktorn – kung Baltzar slog sönder både det gamla adelssystemen, Gelions handelshus och shaolers rätt att handla i kungarikets marknader. Istället gav han all jord i riket till militären att förvalta, medan städerna skulle tillhöra frihusen. Dessa utgör människor som får handla och resa, äga hus i städer och segla skepp, hålla sig med krigare och hästar och så vidare. Kungariket är bara strängt mot de som invänder mot Konungens ordning. De människor som har lohelskt arv får liksom förut ärva sina yrken av föräldrarna om de önskar, liksom lothernas fina familjer fick behålla mycket av sitt guld, men ingen av dem fick rätt till inflytande i det nya landet. Inte utan vidare. De högsta och rikaste husen äger rätt att rösta i Överministeriet, och frihusens medlemmar kan utgöras både av släkter, anställda och tjänare, där vissa hus är så små som något dussin medlemmar totalt, och andra äger stora delar av rika städer.

Ja! JA! Jag vill med! Hur anmäler jag mig!?

ANMÄLAN ÖPPNAR 10 MARS. Du behöver läsa några texter för att få en hum om vad du kan spela. Läs igenom “Att välja roll” under Roll och Anmälan och som fördjupning “Härkomst”, “Följen” och “Yrken”. Om du vill veta ännu mer om Eternas värld finns fördjupningstexter under just den rubriken. Annars förklarar nog rubrikerna sig själva. För direktkontakt med arrangörerna kan du alltid maila lohelien@gmail.com !

Välkomna!