Årets lajv

ETERNA 10 – BALTZARS GRAV

Vad är det här?

Eternalajven handlar om Treväga, en by och handelsplats som är mittpunkt för intriger och äventyr. Den förra kampanjen pågick 2005-2014 och vi har nu tänkt sätta igång den igen, men lätt förändrad.

Visionen med Eterna är att precis som förut skapa ett slags intrig/stadslajv där rollerna tillhör de starka människokulturerna som finns i Eterna, och rollernas beslut avgör framtiden för alla dess folk. Det mystiska som försiggår i skogarna är en del av det som sker, samtidigt som lajven kommer att rymma både de som vill spela baksluga borgare, tjuvaktiga tjänare, hedervärda hyrsvärd, burleska barder eller skuggande skogsvandrare. Alla spelar människor, och magi finns, även om magi i Eterna aldrig innebär annat än att du behöver spela på det du märker med dina sinnen.

Ett Eternalajv innebär att vi tar hand om alla nya och hjälper dem in i kampanjen ordentligt så att man förstår hur man gör när man lajvar, så att man har en bra roll att spela, och så att man är väl förberedd när det väl börjar. Vi kommer att jobba hårdare nu på att “lämna över” kampanjen till ett antal nya grupper som vi kallar “frihus”, en slags korsning mellan lågadel och handelshus, och det första lajvet nu sommaren 2018 handlar till stor del om att etablera närvaron av flera av dessa frihus, förutom att arrangera ett stort eller litet Eternalajv (beroende på hur många som vill vara med!) liksom förut.

Visionen är, sammanfattningsvis, Eternalajv som förut, med lite förändrade kulturer och en nystart för roller och grupper.

Tidshopp

För er som varit med förr: Lite tid kommer att ha gått i Eterna, nämligen 40 år. Detta är nog lång tid för att mycket ska ha förändrats, men inte så långt att händelserna från förr blivit oviktiga. Av många skäl får ingen återvända som sin gamla roll, inte minst rättvisan nu när det gått fyra (riktiga) år som sist: Vi behöver börja om lite.

Men inte helt. Det viktigaste skälet till att det ska ha gått lite tid är att vi måste förändra kulturerna litegrann. När vi sist var i Eterna började flera delar i kulturerna bli allt svårare att spela på, ty kulturerna var påhittade lite för fort, och i ett annat decennium: Vi kan nämna exempelvis lothernas könsroller, shaolernas hedersregler och de lite för hårda skiljelinjer som fanns mellan de olika folken. De gamla lajven var ju, på gott och ont, 4-5 “lajv inuti lajvet”, ett för varje folk. Vi vet inte denna gång hur stora lajven blir, det beror på hur många som vill vara med och annat, men även om lajven blir stora vill vi att de ingående följena är mer “jämspelta”, även om de kulturella skiljelinjerna finns kvar.

Precis som förut kommer vi arrangörer att anstränga oss för att alla deltagare ska få intriger, liksom att intrigernas utfall i grunden bestäms av rollernas och spelarnas beslut.

Vad har hänt sedan sist i Eterna?

Senaste lajvet: Där vi lämnade kampanjen i lajvet Sagors Slut hade många väldiga intriger just tagit slut, och andra började. Woadernas magiska saga såg dem låsa sin kraft till sin skog och gå in i den för att aldrig komma ut igen, shaolerna slöt fred med dem och varandra, och löste många av de gåtor som sjungits kring deras ursprung och gamla legender. Det arma Lohelien föll för kung Baltzars legioner efter riddar HoIvannes förräderi och CordelIa Therennes osinnligt sluga falskspel. Grevinnan Beringer räddade sitt hörn av Eterna till friheten för de Evigtroende, medan lotherna enade båda kungadömen och staden Gelion till det återförenade riket Lothelien.

De första tio åren efter Eterna 9: Det har sedan dess (senaste lajvet) gått 40 år. Efter Iudarias fall drev kung Baltzar med tyrannisk effektivitet genom många kontroversiella beslut såsom att tillåta den Eviges tro i hela riket (vilket gjorde de gamla lothiska ädlingarna arga), men på andra sidan svek han sina avtal med ätten Therenne och lät de som hjälpt honom att erövra riket äga inte mer än mindre förläningar. Den gamla kyrkan fick några år med en Helig Fader i Iudaria (den gamla lohelska huvudstaden som snart döptes om till Rimalion) men snart försvann även den siste kyrkoledaren, NIkodemus. Den Eviges tro förblev tillåten, men inte kyrkorna. In i skogarna försvann woaderna, kanske för alltid, även om få ännu minns riktigt vad som hände i deras stora saga för 40 år sedan nu. Skogen kallas nu Förbjuden. Högländerna fick en orolig fred även de under hövding Vargas, som var omstridd men en stark ledare. Längst i öster kvarstod en liten rest av det fria Lohelien: Beringers Fristat, fattigt och välbefäst.

Österlandskriget startar: Missnöjet i Lothelien blev snart allt värre, samtidigt som Baltzar hade armén i sin hand och fick många nya vänner eftersom han släppte handeln fri och skapade mycket rikedomar. Efter ett decennium kom emellertid kriget till Eterna: Över havet kom en fruktansvärd här, det folk man kallade Österlandet, och landsteg i shaolernas riken. De kiltklädda främlingarna besegrade enkelt de närmaste högländska klanerna, och kom som en erövrarmakt ner mot de gamla loheliska grevskapen, ända ner mot Gelionfloden.

Det fruktansvärda kriget: Konungens härar fick där stöd av Ilia Beringer med sitt fria folk, av högländernas samlade härar, och av stigfinnare från woadernas skogar. Vittbesjunget är det fruktansvärda slag där överhövding Vargas av shaolerna, konung Baltzar av Lothelien och drottning Ilia Beringer red till sin sista strid tillsammans. När de fallit var fiendens här ändå driven på flykt, och under ledning av Baltzars dotterdotter Linya tog Eternas härar upp förföljelsen, och rensade slutligen sitt land igen.

Kung Linya omvandlar riket: Kriget gav en förbrödring som skänkte ett lugn åt den döde Konungens alla reformer, och kung Linya har härskat sedan dess i ett Lothelien som nu anses omfatta även de närmsta Högländerna, ja allt utom de avlägsnaste bergstrakterna med de särskilt konservativa klanerna, och förstås den evigt självständiga Beringers Fristat. I detta väldiga rike är det frihusen som är den största maktfaktorn – kung Baltzar slog sönder både det gamla adelssystemen, Gelions handelshus och shaolers rätt att handla i kungarikets marknader. Istället gav han all jord i riket till militären att förvalta, medan städerna skulle tillhöra frihusen. Dessa utgör människor som får handla och resa, äga hus i städer och segla skepp, hålla sig med krigare och hästar och så vidare. Kungariket är bara strängt mot de som invänder mot Konungens ordning. De människor som har lohelskt arv får liksom förut ärva sina yrken av föräldrarna om de önskar, liksom lothernas fina familjer fick behålla mycket av sitt guld, men ingen av dem fick rätt till inflytande i det nya landet. Inte utan vidare. De högsta och rikaste husen äger rätt att rösta i Överministeriet, och frihusens medlemmar kan utgöras både av släkter, anställda och tjänare, där vissa hus är så små som något dussin medlemmar totalt, och andra äger stora delar av rika städer.

Årets lajv

Konung Baltzars grav ligger i Treväga, nära det slagfält där hans liv slutade. Det är årsdag och det ska tändas eldar och sjungas sånger, men de kungliga skrivarmästarna har också tillkännagivit att en viktig auktion som snart ska hållas på platsen, som bland annat gäller en del woadiska reliker som sägs ha kommit från Förbjudna skogen. Dessutom har ett av de rikaste Husen i Eterna nyligen fallit i onåd hos Kung Linya och det ryktas att både egendomar och rådsplatser kommer att bjudas ut, men kanske inte lika offentligt. Till den berömda vägkorsningen Treväga går också en del hemliga stigar: Det ryktas att en viss berömd upprorsmakare fortfarande härjar i närheten, och från Treväga är det inte heller långt till Förbjudna Skogen, där många förborgade hemligheter ännu ligger oavslöjade.

Till Treväga söker sig åter mäktiga fraktioner, denna gång en samling, frihus och världen är på många sätt ny. Framtiden i Eterna kanske danas bland de enkla kåkarna när eldarna dör ut och kvällen faller, för hur evig och mäktig än kung Linya påstår att hon är, finns det många med egna mål i riket, och många stigar som ännu ingen vandrat.

Ja! JA! Jag vill med! Hur anmäler jag mig!?

Du behöver läsa några texter för att få en hum om vad du kan spela. Läs igenom “Att välja roll” under Roll och Anmälan och som fördjupning “Härkomst”, “Följen” och “Yrken”. Om du vill veta ännu mer om Eternas värld finns fördjupningstexter under just den rubriken. Annars förklarar nog rubrikerna sig själva. För direktkontakt med arrangörerna kan du alltid maila lohelien@gmail.com !

Välkomna!